slider1 slider2 slider3 slider4

SERVICII OFERITE

Tipurile de servicii oferite de spitalul nostru

* pentru pacientii care necesită internare pentru urgenţe medico - chirurgicale, boli acute, cronice şi cei a căror afecţiuni pot fi tratate prin spitalizare de zi.

DOCUMENTE NECESARE

Prezentati-va la internare cu documentele necesare

* adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.

CHIRURGIE LAPAROSCOPICA

Incepand cu anul 2012, achizitionarea unui sistem de laparoscopie modern, a facut posibila practicarea interventiilor chirurgicale minim invazive (laparoscopie, toracoscopie) in Clinica de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”. Posibilitatea acestui tip de tratament asigura rezultatele bune in conditii de confort, suferinta si spitalizare minima.

LASER CHIRURGICAL

Cu sprijinul Rotary Timisoara si a Fundatiei Sensiblu in anul 2011 a fost achizitionat in cadrul Clinicii de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica a spitalului nostru un laser chirurgical cu CO2 de inalta performanta. Avest laser isi gaseste utilitatea intr-o gama larga de interventii chirurgicale, de la cele ale chirurgiei plastice la ORL, ginecologie, dermatologie, chirurgie generala.

Birou de presa

Anunturi
Arhiva pentru anul:

Decizie privind comisia de selectie a partenerilor  (09.03.2017)

Privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor din cadrul procedurii de selectie parteneri in vederea derularii de proiecte finantate prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul tematic : Promovarea incluziunii sociaIe, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare;
Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inaIta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general;
Axa Prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei;
Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical.

Anunt selectie partener  (21.02.2017)

Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu Timisoara organizeaza procedura de selectie a unui partener privat transnational pentru un proiect in cadrul Axei priorttara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de cornpetente al profesionistilor din sectorul medical, din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020.

Partenerul transnational va fi selectat din randul organizatillor non-guvernamentale/universitati din Uniunea Europeana, cu experienta speciflca in proiecte si formare profesionala in domeniul medical.

 
Posturi vacante
Arhiva pentru anul:

Concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist specialitatea pediatrie  (27.10.2017)

 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara scoate la concurs in conformitate cu Ordinul MS 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, un postul perioada determinate, publicat in RENASTEREA BANATEANA in data de 26.10.2017:

- 1.00 post medic specialist specialitatea pediatrie - Unitate de Primiri Urgente
 
Candidatii vor depune in vederea inscrierii la concurs, un dosar cu urmatoarele documente :
a) cerere in care se mentioneaza postul pentru care doresc sa concureze;
b) copii acte de identitate, CI, certificat de nasterea, certificat de casatorie
c) copie diploma de medic si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional si specialitate
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul MS 869/2015
e) dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447 alin.(1) lit.e) sau f), la art.531 alin (1) lit. d) ori e), respectiv la art.618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
f) certificat privind starea de sanatate din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pe care candideaza
g) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs
h) copie xerox de pe asigurarea de malpraxis pentru anul in curs
i) chitanta de plata a taxei de concurs – 150 lei 

Tematica de concurs este cea pentru medic specialist din specialitatile respective.

Inscrierea la concurs se fac la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara, str.Iosif Nemoianu in termen de 10 zile de la aparitia acestui anunt, iar concursul se va organiza dupa 30 de zile de la publicarea dar nu mai devreme de 6 zile lucratoare de la incheierea inscrierilor.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara str.Iosif Nemoianu nr.2 cod 300011 tel. 0256.20.33.03 int. 217 sau 0732.890.509.

 

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante  (21.04.2017)

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului Director:
  • director medical; 
  • director financiar-contabil; 
  • director ingrijiri.
Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara, str. losif Nemoianu nr.2, in perioada 15-19 mai 2017. 

Dosarele de inscriere se depun la sediul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara - Serviciul Resurse Umane, in termen de 15 de zile lucratoare de la data publicarii si afisarii
anuntului. 

Concurs pentru ocuparea functiei de Manager  (10.02.2017)

Municipiul Timişoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager - persoană fizică pentru următoarele spitale publice:
  • Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” Timişoara ;
  • Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr.Victor Babes” Timișoara.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Timişoara , Bd. C.D.Loga nr.1 în perioada 17 -24 martie 2017 şi constă în patru etape, după cum urmează:
  • etapa I – selecţia dosarelor depuse de candidaţi; 
  • etapa a II-a – evaluarea proiectelor de management depuse de candidaţi; 
  • etapa a III-a – proba scrisă; 
  • etapa a IV-a - susţinerea proiectului de management de către candidaţi şi interviul.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 22 martie 2017, ora 1000 . Participă la proba scrisă a concursului, candidaţii care au fost declaraţi admişi la selecţia de dosare şi care au obţinut cel puţin nota 7 la evaluarea proiectelor de management.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei Municipiului Timişoara , bd. C.D.Loga, nr.1, la registratura instituţiei –camera 12 , parter, în termen de 30 de zile de la data publicării şi afişării anunţului.
 
Licitatii
Arhiva pentru anul:
 
Comunicate de presa
Arhiva pentru anul:
Nu exista nici o informatie disponibila.
 

Banner Asociatia pentru Spitalul de copii Louis Turcanu
Banner Ecografii performante