Istoric

1902
Înfiinţarea spitalului
Clădirea spitalului în 1902

Clădirea spitalului în 1902
Puţini dintre noi ştiu că înfiinţarea unui spital de copii pe meleagurile Banatului nu ar fi fost posibilă în anul 1902, în urmă cu un secol, fără ajutorul lui Antal Sailer.
Omul de afaceri originar din Arad a donat municipalităţii 51.000 de coroane, reprezentând aproape jumătate din suma necesară Primăriei pentru construirea clinicii.

Ca dovadă a gratitudinii faţă de mărinimia celui care a fost Antal Sailer, monumentul închinat acestuia stă astăzi în faţa clădirii principale a spitalului. "Clădirea principală" denumeşte sediul vechi al clinicii deoarece instituţia cuprinde în prezent un complex de amplasamente ridicate ulterior.
 
1913 - 1914
Conf. Dr. Titus Rusu

Conf. Dr. Titus Rusu
Se infiinţează Secţia de Chirurgie Infantilă - 10 paturi sub conducerea Dr. Titus Rusu. Primul medic chirurg care a operat copii în Banat a fost Dr. I. Balaş. Serviciul de chirurgie infantilă a fost înfiinţat în anul 1913, cu un număr de 10 paturi, în actualul sediu al Clinicilor de pediatrie. A fost condus de Dr. Titus Rusu, unul din primii chirurgi de copii din ţară, cu stagii de perfecţionare în Ungaria, Elveţia şi Franţa.
 
1931 - 1942
Dr. Corcan Paul

Dr. Corcan Paul
Se înfiinţează punct de laborator, se supraetajează clădirea Pediatrie şi creşte numărul de paturi la 100 - sub conducerea Dr. Rusu Titus urmat de Dr. Corcan Paul.
 
1942 - 1945
Dr. Iosif Nemoianu

Dr. Iosif Nemoianu
Conducerea Spitalului este preluată de Dr. Nemoianu Iosif - medic şef al Centrului pentru Ocrotirea Copiilor şi sociolog. Din anul 1945 devine Clinică Universitară şi se predau sistematic cursuri universitare din anul 1950.
 
După 23 august 1944
Se organizează dispensare materno-infantile în cartiere. În Policlinica de Copii se înfiinţează servicii de specialitate: chirurgie, NPI, ORL, oftalmologie, radiologie, stomatologie etc. Medicii pediatri îndrumă circumscripţiile de pediatrie.
 
1945 - 1946
Dir. Prof. Dr. Hurmuzache Emil

Dir. Prof. Dr. Hurmuzache Emil
Devine bază de învăţământ şi secţiile de pediatrie şi chirurgie, devin clinici. Clinica de pediatrie - condusă de Dr. Corcan Paul urmat de Prof. Dr. Hurmuzache Emil, Clinica de chirurgie infantila – condusă de Dr. Titus Rusu.
 
1948 - 1949
Capacitatea spitalului creşte prin naţionalizarea spaţiilor Sanatoriului PARC – Chirurgie şi Sanatoriul Burian pentru patologie osteoarticulară. Creşte numărul paturilor la 180. Director este Prof. Dr. Hurmuzache Emil. Funcţionează şi a doua clinică de pediatrie, prin diferenţierea Institutului Clinic al Copiilor în două unitati: Clinica I pediatrie cu sediul la Spitalul de Copii şi Clinica II pediatrie cu 120 paturi la Casa Copilului.
 
1949 - 1952
Conducător şi şef de clinică a fost Conf. Dr. Valeria Barna Săbăduş care după încetarea activităţii clinicii în 1953 a asigurat învăţământul de puericultură.
 
1950
Conf. Dr. Rosianu Ioan

Conf. Dr. Roşianu Ioan
Se unifică toate unităţile sub titulatura "Spitalul Clinic Unificat nr. 3 de Copii" - sub conducerea Conf. Dr. Ioan Roşianu - medic primar chirurgie.
 
1950-1951
Conf. Dr. Maşcă Ciobanu Letiţia

Conf. Dr. Maşcă Ciobanu Letiţia
Se construiesc 2 aripi pe 2 nivele la Clinica de pediatrie şi se ajunge la 250 paturi, sală de mese pentru mame internate, serviciu de ambulanţă şi internări, sală de curs pentru studenţi şi o bibliotecă. Se infiinţeză Secţia de ftiziopediatrie – medic şef Dr. Mircea Lazar, Compartiment reumatologie – medic şef Conf. Dr. Maşcă Ciobanu Letiţia.
 
1952 - 1954
Prof. Dr. Tîrlea Iuliana

Prof. Dr. Ţîrlea Iuliana
Capacitatea spitalului creşte la 285 paturi sub conducerea Prof. Dr. Ţîrlea Iuliana.
 
1955
Secţia de ftiziopediatrie cu 55 paturi pe str. Toma nr. 5 a fost condusă de Dr. Mircea Lazăr.
 
1962
Prof. Dr. Ţurcanu Louis

Prof. Dr. Ţurcanu Louis
Şeful clinicii de pediatrie era Prof. Dr. Louis Ţurcanu doctor în ştiinţe medicale apoi doctor docent, emeritul profesor a condus cu înaltă competenţă profesională clinica de pediatrie. Preocupările sale au vizat bolile de digestie şi metabolism, hemo şi leucopatii, bolile imunodeficitare, cardiologie şi nefrologie, antrenând pe fiecare compartiment cadre medicale care în prezent au devenit eminenţi profesori. A impulsionat cercetarea ştiinţifică şi publicistică. A organizat consfătuiri şi simpozioane. A participat cu lucrări emerite la congrese internaţionale. A impulsionat cultura medicală şi arta bănăţeană. Personalitatea sa a impresionat prin putere de muncă, răbdare, generozitate şi dorinţa de permanentă iniţiativă. Devotamentul pentru înalta cauză a copilului a rămas vie în memoria urmaşilor, spitalul purtându-i numele.

Se reorganizează Secţia NPI condusă de Dr. Ionescu Eliza apoi de Dr. Lupu Constantin. Se construieşte blocul alimentar şi spălătoria. Farmacia funcţionează în spaţiu separat condusă de Farm. Manzur Cristeţiu Maria, Farm. Rădulescu Ileana apoi Farm. Petre Mărioara. Laboratorul de analize este condus cronologic de Dr. Radus Adriana, Prof. Dr. Drugarin Doina, Dr. Otetea Georgel, Dr. Lesovici Maria.
 
1966
Se dă în folosinţă Centrul de NPI modern dotat.
 
1968 - 1974
Dir. Dr. Hristea Iosif

Dir. Dr. Hristea Iosif
Director medic primar Dr. Hristea Iosif.
În 1969 se construiesc 5 creşe de cartier de către Primaria Timişoara cu 100 de locuri şi creşte numărul de paturi al spitalului la 900.
În 1970 se construieşte Centrul de Stomatologie Infantilă – condus cronologic de: Dr. Popa Veronica, Prof. Dr. Ovidiu Grivu, Prof. Dr. Bratu Elisabeta.
În 1973 se infiinţează Secţia Exterioară Recaş cu 50 paturi condusă de Dr. Ciudan, iar apoi Dr. Buiculescu Dumitru.
În 1974 se dă în folosinţă mansarda Clinicii de Chirurgie Infantilă, capacitatea spitalului creşte la 975 paturi.
 
1975 - 1990
Dr. Oteşeanu Emil

Dr. Oteşeanu Emil
Conducerea este asigurată de Dr. Dr. Oteşeanu Emil, Secţia de fiziopediatrie devine Secţia de pneumologie infantilă. Clinica de pediatrie se restructurează pe compartimente supraspecializate după concepţia Prof. Dr. Louis Ţurcanu.
 
1990
Dr. Lesovici Petrică

Dr. Lesovici Petrică
Prof. Dr. Sabau Ioan

Prof. Dr. Sabau Ioan
Spitalul a fost format din: Clinica de pediatrie cu 400 paturi, Clinica de chirurgie infantilă, Secţia de ftiziopediatrie şi TBC osteoarticular, Policlinica de copii cu 6 servicii (inclusiv 3 cabinete universitare), Leagănul de copii pentru puericultură, 27 circumscripţii urbane, creşe şi cămine.

Spitalul Clinic nr. 3 de Copii este condus de Dr. Petrică Lesovici, care cu sprijinul unor fundaţii, dotează clinicile cu tehnologie performantă. Apar laboratoare de înaltă specialitate: imunologie, alergologie, genetică umană, ecocardiografie, explorări funcţionale, endoscopie, radiologie şi imagistică. Clinica I pediatrie (250 paturi) s-a divizat in 2 clinici: Clinica I pediatrie (120 paturi) sub conducerea Prof. Dr. Sabău Ioan, Clinica III pediatrie (125 paturi) sub conducerea Prof. Dr. Margit Serban.
 
1994
Dr. Clonda Mircea

Dr. Clonda Mircea
Spitalul este condus de Dr. Mircea CLlonda. Se introduce în structura spitalului Clinica de neonatologie (prematuri) condusă de Prof. Dr. Valentin Botiu. Se schimbă denumirea spitalului în Spital Clinic nr. 3 de copii "Louis Ţurcanu". Se înfiinţează şi amenajază Cabinetul de gastroenterologie. Se compartimentează spitalul în funcţie de cea de a doua specialitate. Se reamenajază spălătoria şi blocul alimentar.
 
Se infiinţează Centrul de diagnostic precoce şi reabilitare psihomotorie "Radu Dunareanu" prin relaţia Guvernului României reprezentat prin Ministrul Secretar de Stat Prof. Dr. Dan V. Poenaru cu Guvernul Landului Germaniei de Nord - Westfalia (Hilfe fur rumanien).

Se construieşte Blocul Operator cu 2 săli de operaţie (colaborare germană) la Clinica de chirugie şi ortopedie pediatrică.
 
1997
Prof. Dr. Tepeneu Pavel

Prof. Dr. Tepeneu Pavel
Spitalul este condus de Prof. Dr. Pavel Tepeneu - medic primar chirurgie şi ortopedie pediatrică. A avut loc consolidarea şi reparaţia capitală a Secţiei de chirurgie şi ortopedie pediatrică cu investiţia Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurari de Sănătate Timiş şi dotarea completă cu paturi, noptiere, mobilier sanitar, efecte, toate din donaţii. Se înfiinţează secţia U.P.U. - spaţiu, rampa, acces şi dotare, toate acestea printr-un program româno-elveţian. Cu ajutorul Fundaţiei Hilfswerk Austria se construieşte şi dotează Secţia de oncohematologie. Se reabilitează Secţia NPI (în special încălzire, apă, grupuri sanitare, zugrăvire). La Secţia distrofici se instalează un sistem de încălzire proprie, cu ajutorul Crucia Rosie din Germania.

Se organizează în fiecare an Tabăra la Chevereş pentru copiii cu diabet. Se reabilitează constructiv şi cu aparatură modernă, spălătoria şi centrala de abur a spitalului. Spitalul este dotat cu două autosanitare donate din Italia şi Germania, în urma demersurilor Prof. Dr. Sabău Ioan, iar sectia NPI cu un microbuz donaţie Hilfe. În ianuarie 2000 ia fiinţă Laboratorul de dializă în cadrul Clinicii pediatrie I.
 
2001 - 2005
Dr. Budău Minola

Dr. Budău Minola
Prof. Dr. Şerban Margit

Prof. Dr. Şerban Margit
Conducerea spitalului a fost preluată de Dr. Minola Budau - medic primar oftalmolog. In această perioadă, se obţine statutul de spital de urgenţă şi se schimbă denumirea spitalului în Spital Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu". Ambulatorul trece în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Timiş, iar din veniturile realizate se dotează acesta cu aparatură performantă. Cu ajutorul Asociaţiei Femeilor Manager se zugrăvesc şi se amenajează sălile de aşteptare.
În momentul actual activitatea se desfăşoară în clădiri de tip pavilionar: Pediatrie, Chirurgie, Prematuri-Neonatologie, NPI, Distrofici, TBC, Laborator Analize, Ambulator de Specialitate, Stomatologie pediatrică.

În calitate de conducător - Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie Timişoara - Prof. Dr. Ştefan I. Drăgulescu a contribuit la dotarea disciplinelor clinicilor de pediatrie cu aparatură de explorare şi tehnică de calcul, iar în calitate de Director al Institutului de Cardiologie Timişoara a facilitat explorarea şi tratamentul chirurgical al copiilor cu patologie cardiovasculară.

Se înfiinţează Centrul de Transplant Medular condus de Prof. Dr. Margit Şerban şi în colaborare cu Centrul de Transplant Miscolcz (Ungaria) se face primul transplant medular. Clinica de stomatologie infantilă se mută într-un sediu nou modern şi dotat cu aparatură performantă. La Secţia TBC se amenajează o sală de ludoterapie pentru copii, cu ajutorul Fundaţiei Juntos La Rotllana (Spania). Secţia Distrofici este susţinută cu ajutorul unor sponsorizări din partea unor fundaţii şi asociaţii: "Clubul Rotary", Crucea Malteză, Hilfe Fur Rumanien, S.O.S. Germania.

Se fac demersuri pentru reabilitarea clădirii Ambulatorului. In urma descentralizării, creşele trec la Primarie. Colaborare cu Compartimentul de Asistenţă Chirurgicală şi Ortopedică a bolnavilor hemofilici Clinica II Ortopedie - Prof. Dr. Dan V. Poenaru.

În urma contractului cu Asociaţia Zuckunft Rumaniens KinderKlinik Temeswar e.V. şi cu ajutorul Ministerului Sănătăţii se demarează reparaţia capitală a clădirii Clinicii de Pediatrie.
Un cuvânt de mulţumire şi apreciere adresat acestei asociaţii şi preşedintei acesteia D-na Dorina Novak care începând cu anul 1990 a sprijinit în permanenţă spitalul. Iniţial militând pentru construcţia unei noi clădiri, apoi prin finanţarea blocului operator de la Clinica de Chirurgie Pediatrică, iar în momentul de faţă contribuind la reparaţia capitală a clădirii celor două clinici de pediatrie.
 
2005 - 2006
Spitalul este condus de Dr. Mihai Gafencu.