Misiune

“Cei mai buni pentru o viatã mai bunã a copiilor nostri ” - lupta pentru viatã, aceasta este misiunea noastrã, a medicilor si a tuturor angajatilor din Spitalul Clinic de Urgentã pentru Copii „Louis Turcanu”Timisoara.

 • Furnizarea serviciilor de asistenta medicala profilactica si curativa (spitalizare continuă sau de zi) pentru copii în specialitățile pediatrie, chirurgie pediatrică, chirurgie plastică, ortopedie, oncologie pediatrică, hematologie pediatrica, alergologie, ingrijiri paleative,  neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrica, cardiologie pediatrică, ORL, oftalmologie, ATI, kinetoterapie, neonatologie, recuperare nutritionala, nefrologie, dializa peritoneala, HIV/SIDA, toxicologie, gastrologie, genetica medicala, pneumologie, endocrinologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, transplant medular;
 • Asigurarea serviciilor medicale în regim ambulator pentru copii în specialitățile dermatologie, ginecologie pediatrica, oftalmologie,  ORL, neuropsihiatrie infantila, psihologie, pediatrie, genetica, oncologie pediatrica, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice.
 • Desfăsurarea activitatilor de invatamant, cercetare stiintifica, indrumare si coordonare metodologică in domeniul de activitate;
 • Realizarea educatiei medicale continue și îmbunătățirea competențelor profesionale pentru personalul propriu;
 • Participarea in cadrul programelor naționale de sanatate;
 • Participarea în cadrul programelor cu finaţare UE;

VIZIUNE :

„Orice aspect din activitatea unei institutii este determinat de competentã, motivatie si eficientã în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei umane este cea mai importantã deoarece de ea depinde cât de bine este realizat totul într-o organizatie.” Rensis Linkert

Angajamentul nostru a fost de la bun început si va rãmâne unul singur : sã fim cei mai buni pentru o viatã mai bunã. 

Ne propunem ca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara să constituie un centru de sănătate util micuților pacienți, iar colectivul său să fie promotor al respectului față de pacient, față de societate în general. Instituţia noastră trebuie să fie respectată în plan local şi regional, datorită calităţii şi eficienţei actului medical înfăptuit, preocuparea permanentă a fiecărui membru al colectivului de angajaţi fiind aceea de adoptare a unui sistem medical de calitate, care să conducă la creșterea satisfacției pacientilor și aparținătorilor internați.

În această misiune, profesionalismul reprezintă valoarea cardinală. Această valoare trebuie să fie definitorie, atât pentru medici cât şi pentru personalul mediu și auxiliar, care trebuie să manifeste o înaltă responsabilitate în slujba pacientului care apelează la serviciile noastre.

MOTIVAȚIE :

Importanţa spitalului în viața comunității a fost dintotdeauna esențială, dar acum devine tot mai evidentă în societatea românească, în contextul alinierii la prevederile impuse de Uniunea Europeană în condițiile unei competiții dure cu sistemul privat de sănătate.

Spitalul ca unitate sanitară clinică universitară este confruntat cu mai multe provocări: o provocare europeană, ca urmare a integrării, o provocare competiţională, una formativă (pregătirea noilor generaţii de medici și asistente medicale) şi una ştiinţifică, privind cercetarea.

Spitalul clinic constituie vârful de lance al sistemului de sănătate. În prezent, constatăm că asistăm la o monitorizare atentă şi permanentă din partea societăţii civile, a opiniei publice, a activităţii desfăşurate de către personalul din sănătate privind respectarea drepturilor pacientului precum şi modul în care sunt traduse în activitate ghidurile și protocoalele de practică medicală, elemente definitorii pentru un act medical de calitate.

În procesul unui act medical de calitate caracterizat printr-o înaltă responsabilitate profesională, civică şi nu în ultimul rând științifică, medicul şi colaboratorii săi (asistentele și personalul auxiliar sanitar), la care se adaugă personalul administrativ, trebuie să acţioneze eficace și eficient în slujba pacientului și aparținătorului

VALORI :

 1. Calitate: Practicăm medicina la cele mai înalte standarde ale calitătii, punem mare pret pe profesionalismul si pregătirea medicilor, a tuturor angajatilor nostri si pe dotarea corespunzătoare a spitalului.
 2. Atasament: Suntem sensibili fată de starea emotională atât a pacientilor cât si a salariatilor nostri. Promovăm o atmosferă familială atât prin comportamentul personalului cât si prin confortul asigurat pacientilor sau conditiile de muncă de care beneficiază angajatii spitalului.
 3. Echipa: Ne respectăm, ne pretuim colegii si muncim împreună pentru a ne dezvolta si pentru a oferi servicii de calitate.
 4. Valoare: Maximizăm importanta calitătii serviciilor oferite în strictă concordantă cu gradul de satisfactie al aparținătorilor pacientilor nostri.
 5. Încredere:  Promovăm comunicarea deschisă ca fiind cea mai bună cale către servicii medicale de calitate si încurajăm pacientii să ne comunice nevoile lor astfel încât să le putem îndeplini asteptările. Rezultatele obtinute depind si de încrederea pacientului / aparținătorului că va fi ascultat si că interesele sale vor deveni prioritătile noastre. Încredrea reprezintă componenta de bază a relatiei cu pacientii.
 6. Educatia: Educatia si formarea continuă pentru personalul propriu, instruirea de calitate a viitorilor nostri colaboratori, informarea eficientă a pacientilor si comunitătii constituie modul prin care contribuim direct la cresterea calitătii si performantei actului medical.