Programe de sănătate

Transplant medular

Primul transplant autolog - 2001
Primul transplant allogeneic inrudit - 2003
Primul transplant cu sange de cordon - 2009
Primul transplant allogeneic neinrudit - 2009

2001-2015

  • 347 proceduri de transplant :
  • autolog - 275;
  • allogeneic inrudit - 50;
  • cord blood -1 ;
  • allogeneic neinrudit - 21
  • copii: 84;
  • adulti 263
  • patologie maligna: 330;
  • patologie non-maligna : 17
Raportare transplant 2001-2015

Programul National de Oncologie. Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic si biomolecular al leucemiilor acute

Formulare necesare

Referat de solicitare diagnostic leucemie acută (A) (2015)
Cerere de analiză imunofenotipare leucemii acute (B) (2015)
Instrucțiuni (2015)


“Îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice în România, prin achiziția de bunuri, servicii şi lucrări de specialitate

București, 06 septembrie 2015Comunicat de presaInstitutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București, anunță demararea proiectului “Îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice în România, prin achiziția de bunuri, servicii şi lucrări de specialitate” în parteneriat cu: Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara, Institutul Oncologic “Prof.Dr.I.Chiricuță” Cluj-Napoca şi Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria » Iași.

Proiectul face parte din Programul RO 19 ”Inițiative de sănătate publică, al cărui operator de program este Ministerul Sănătății și are un buget în valoare de 5.655.653 Euro asigurat din 2 surse: 85% prin Granturile Norvegiene 2009-2014 si 15% co-finanțare de la bugetul de stat. Proiectul se derulează în perioada 01.07.2015 – 30.04.2016.

Proiectul iși propune să crească rata de diagnostic în stadii precoce, curabile a cazurilor de hematologie şi oncologie pediatrică, precum şi rata vindecării, folosind infrastructura modernă ce va fi achizitionată prin proiect.Obiectivele proiectului sunt:

1. Îmbunătățirea asistenţei medicale în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice în România, prin asigurarea infrastructurii de bază.

2. Achiziția de echipamente specifice actului medical pentru cazurile de hematologie si oncologie pediatrică, inclusiv a serviciilor de instruire a personalului care va exploata echipamentele.

3. Achiziția de dotări, consumabile şi renovare.

4. Realizarea unor programe de instruire adresate personalului medical care işi desfășoară activitatea în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice. Această activitate presupune instruirea conform standardelor actuale europene de asistență medicală de hematologie si oncologie pediatrică pentru un numar de 279 specialiști (29 de medici, 164 de asistenți medicali, 86 de infirmiere) selectați din cadrul fiecărui partener.

5. Elaborarea unei campanii de informare, educare şi comunicare în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice.Elemente de context

Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS - Norvegia, Islanda și Liechtenstein, fac parte din piața internă europeană şi contribuie la dezvoltarea social şi economic prin intermediul Granturilor SEE si norvegiene, din care beneficiază 15 state membre din estul, centrul şi sudul Uniunii Europene. Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanțărilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităților sociale şi economice în Spaţiul Economic European, respectiv întărirea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.

Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE si norvegiene, vă rugăm vizitați www.norvegia.ro, www.eegrants.org, www.norwaygrants.ro.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor acordate în domeniul hematologiei şi oncologiei pediatrice în România, prin achizitia de bunuri, servicii și lucrări de specialitate”, vă rugăm vizitați www.iob.ro.Contact:

Simion Laurentiu

Tel: 0722 350 308

e-mail: lasimion@yahoo.com