• Spital încadrat în
  categoria 1M

  Clasificare
 • Logo proces acreditare
 • Logo Apel 112

Secția Clinică I Pediatrie

Sef sectie:

Dr. Marcovici Tamara

Specializare: medic primar Pediatrie

Colectiv medici:

Compartiment Nefrologie

Dr. Jurca Simina - medic specialist Nefrologie

Compartiment Gastroenterologie

Dr. Belei Oana - medic primar Pediatrie/Gastroenterologie

Prof. Univ. Dr. Simedrea Ioan - medic primar Pediatrie/Gastroenterologie

Compartiment Pediatrie

Dr. Marcovici Tamara - medic primar Pediatrie

Dr. Olariu Laura Gratiela - medic primar Pediatrie

Istoricul şi activitatea clinicii de pediatrie I Timisoara

Clinica I Pediatrie a luat fiinţă în anul 1945, odată cu apariţia Institutului de Medicină, când se pun bazale învăţământului de Pediatrie. Primele începuturi ale noii clinici sunt legate de Prof. Dr. Paul Corcan, conducătorul ei până în anul 1946. Intre 1946-1953 sub conducerea Prof. Dr. Emil Hurmuzache clinica ia o dezvoltare rapidă şi complexă, atât ca bază de învăţământ cât şi ca centru medical de specialitate. In perioada 1953-1962, conducerea clinii revine Prof. Dr. Iuliana Târlea. Începând cu anul 1963 şi până în 1990, conducerea clinicii este preluată de Prof. Dr. Louis Turcanu eminent medic, dascăl şi om, care şi-a contopit viaţa cu activitatea didactică, ştiinţifică şi de asistenţă medicală. In această perioadă clinica devine o puternică bază de învăţământ universitar şi post universitar, centru de asistenţă medicală şi cercetare ştiinţifică. După decesul Prof. Dr. Louis Turcanu survenit în mai 1990 conducerea clinicii este preluată de Prof. Dr. Sabău Ioan.

Activitatea clinicii este orientată spre cele trei direcţii tradiţionale ale unităţilor de învăţământ superior medical: activitatea didactică, activitatea ştiinţifică şi editorială şi activitatea de asistenţă medicală.

Activitatea didactică

 • Invăţământul de pediatrie cu seriile de studenţi din anul IV, V şi VI
 • Invăţământul post universitar, ce îmbrăcă mai multe aspecte:
  • cursuri de perfecţionare cu medici primari şi specialişti cu durată de la 1 săptămână la 4-6 săptămâni;
  • cursuri şi stagii clinice de pediatrie cu rezidenţii români şi de peste hotare în pofilele: pediatrie, medici de familie, neonatologie, neuropsihiatrie infantilă şi boli infecţioase;
  • cursuri postuniversitare susţinute la nivelul clinicii şi în deplasare cu medicii specialişti şi primari pediatri şi medici de familie;
  • participarea ca lectori la cursurile de perfecţionare cu medicii şefi de secţie pediatrie din ţară organizate de Institutul de Perfecţionare a Personalului Sanitar Superior.
 • Pregătirea prin doctorantură în cadrul căreia din 1990 până în prezent au fost susţinute 12 teze de doctorat, alţi 12 doctoranzi aflându-se în diverse stadii de pregătire.

Activitatea ştiinţifică şi editorială

 • 7 teme de cercetare, în desfăşurare, cuprinse în planul tematic al clinicii;
 • numeroase articole în revistele medicale din ţară şi străinătate;
 • participarea la consfătuiri, simpozioane, congrese naţionale;
 • participarea la congrese internaţionale şi la schimburi de experienţă în centre universitare din USA, Germania, Olanda, Japonia, Spania, Franţa;
 • editarea unor lucrări de specialitate (teze, monografii, tratate, capitole în cărţi) cu autori din cadrul clinicii precum şi în colaborare cu alte colective din ţară şi a unor cursuri pentru studenţi în limba română şi engleză;
 • organizarea unor manifestări ştiinţifice cu participare naţională.

Raport activitate 2018