Conducere

CONDUCEREA SPITALULUI

Manager - Dr. Adam Ovidiu

Director medical - Prof. Dr. Gafencu Mihai

Director Financiar Contabil - Ec. Martin Cristian Alexandru

Director Ingrijiri - As. Daniela Nicolau

COMITET DIRECTOR

Dr. Adam Ovidiu - Manager

Prof. Dr. Gafencu Mihai - Director Medical

Ec. Martin Cristian-Alexandru - Director Financiar-Contabil

As. Daniela Nicolau - Director Îngrijiri Medicale

Dr. Kemper Carmen Ana - medic coordonator Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale

Dr. Caraion Buzdea Contantin - RMC, participă fără drept de vot, la ședințele comitetului director pentru a prezenta aspectele relevante ale procesului de îmbunătățire a calității din întreaga unitate sanitară și a consilia conducerea spitalului cu privire la impactul deciziilor luate asupra managementului calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului

Ing. Lazaroviciu Daniela – Reprezentantul Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Membrii titulari:

 • Dr. Bagiu Radu-Vasile - reprezentant Ministerul Sanatatii Publice
 • Ec. Mester Andrei - reprezentant al Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Cosmin Mazilu - reprezentant al Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Raluca Popescu - reprezentant al Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Dr. Olariu Gabriela - reprezentant numit de Primar Municipiul Timisoara;
 • Conf. Dr. Horhat Florin George - reprezentant al Universitatii de Medicina si Farmacie «Victor Babes » Timisoara;
 • Prof. Dr. Boia Eugen Sorin - reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania;
 • As. Nicolau Daniela - reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
 • Lazaroviciu Daniela - reprezentant nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, cu statut de  invitat permanent.

Membrii supleanti:

 • Jr. Costache Andreia-Maria - reprezentant Ministerul Sanatatii Publice
 • Ec. Maris Daniela-Mirela - reprezentant al Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Larissa Mihaela - reprezentant al Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Enuica Cristina Maria - reprezentant al Consiliul Local al Municipiului Timisoara
 • Dr. Radoi Nicolae - reprezentant numit de Primar Municipiul Timisoara;
 • Prof. Dr. Popoiu Calin Marius - reprezentant al Universitatii de Medicina si Farmacie «Victor Babes » Timisoara;
 • Prof. Dr. Marginean Otilia - reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania;
 • As. Golban Eugenia - reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
 • Pele Alina - reprezentant nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, cu statut de  invitat permanent.

CONSILIUL MEDICAL

 • PROF. DR. GAFENCU MIHAI - presedinte
 • S.L. DR. MARCOVICI TAMARA – medic sef sectie
 • CONF. DR. ARGHIRESCU SMARANDA – medic sef sectie
 • PROF. DR. MARGINEAN OTILIA – medic sef sectie
 • PROF. DR. DOROS GABRIELA – medic sef sectie
 • PROF. DR. BOIA EUGEN SORIN – medic sef sectie
 • PROF. DR. POPOIU MARIUS CALIN – medic sef sectie
 • PROF. DR. BOIA MARIOARA – medic sef sectie
 • DR. CUCUI COZMA COSMINA – medic sef sectie
 • PROF. DR. NUSSBAUM LAURA – medic sef sectie
 • DR. MANEA MIRELA SIMONA –medic sef sectie
 • DR. POPESCU ILEANA – medic sef sectie
 • DR. FRANTU CALIN – interimar medic sef laborator
 • CONF. DR. ABUREL OANA – interimar medic sef laborator
 • DR. HEREDEA RODICA – medic sef serviciu
 • DR. ALINA BABEU – medic sef UPU
 • DR. NUSSBAUM LILIANA – medic sef CSM
 • DR. KEMPER CARMEN – medic coordonator CPIAAM
 • DR. JURJ ADRIAN  - medic coordonator UTS
 • FARM. CONSTANTIN SORIN – interimar farmacist sef

COMISIA MEDICAMENTULUI

PROF.DR. GAFENCU MIHAI – presedinte

CONF.DR.ARGHIRESCU SMARANDA - SECTIA CLINICA PEDIATRIE II

PROF.DR.MARGINEAN OTILIA - SECTIA CLINICA PEDIATRIE III

DR.CUCUI COZMA COSMINA – SECTIA A.T.I

DR.ANDREI GHE.ZENO – SECTIA CLINICA ORTOPEDIE PEDIATRICA

FARM.CONSTANTIN SORIN – FARMACIE

EC. GOSA CARMEN – SECRETAR

COMISIA DE COORDONARE A IMPLEMENTARII MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR SI SIGURANTEI PACIENTILOR

Denumire structura (sectie,serviciu,birou,compartiment)

Membru

Inlocuitor

MANAGER

Dr.Adam Ovidiu

ec.Cohert Gabriela

C.D. DIRECTOR MEDICAL

Prof.Dr.Gafencu Mihai

Conf.dr.Horhat Florin George

C.D. DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec.Martin Cristian

ec.Nita Daciana

C.D. DIRECTOR INGRIJIRI

As.Nicolau Daniela

as.Zgriban Diana

SECTIA CLINICA PEDIATRIE I – recuperare nutritionala

dr.Marcovici Tamara        as.Bobic Monica

dr.Bolog Carmencita      as.Pele Alina Florina

SECTIA CLINICA PEDIATRIE II

conf.dr.Arghirescu Smaranda as.Ionasiu Cristina

dr.Pittner Adriana

COMPARTIMENT TRANSPLANT MEDULAR

conf.dr.Arghirescu Smaranda as.Ionasiu Cristina

dr.Pittner Adriana

SECTIA CLINICA PEDIATRIE III

prof.dr.Marginean Otilia   as.Sarbu Mihaela

Dr.Munteanu Andrei   

SECTIA CLINICA PEDIATRIE IV

prof.dr.Doros Gabriela     as.Kollar Ramona

Dr.Isac Raluca      as.Comlosan Claudia

SECTIA CLINICA A.T.I.

 

dr.Cucui Cozma Cosmina  as.Mihoc Nina

dr.Izvernariu Florina   as.Nicolici Mariana

SECTIA CLINICA  CHIRURGIE PEDIATRICA

 

prof.dr.Boia Eugen Marius    as.Golban Eugenia

dr.Stanciulescu Corina as.Toma Adelina Ionela

SECTIA CLINICA  ORTOPEDIE PEDIATRICA

 

prof.dr.Popoiu Calin Marius  as.Golban Eugenia

dr.Tepeneu Narcis          as.Angheluta Camelia

BLOC OPERATOR

dr.Bortea Cristian

dr.Tepeneu Narcis

SECTIA CLINICA  PSIHIATRIE PEDIATRICA

prof.dr.Nussbaum Laura as.Daraban Angelica

dr.Kanalasz Ghizela as.Gyongy Angela

SECTIA CLINICA  NEUROLOGIE PEDIATRICA

dr.Manea Mirela                as.Daraban Angelica

dr.Manea Mirela        as.Gyongy Angela

SECTIA CLINICA PNEUMOLOGIE

dr.Popescu Ileana          as.Zgriban Diana

dr.Cristescu Simona           Chis Daria

SECTIA CLINICA NEONATOLOGIE SI PREMATURI

prof.dr.Boia Marioara     as.Dandea Sanda

dr.Manea Aniko             as.Dan Claudia

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE

conf.dr.Horhat Florin George

dr.Cernat Laura

LABORATOR  RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

dr.Frantu Calin               as.Stanisav Marinela

ing.Posa Ioan Dan

SERVICIU DE ANATOMIE PATOLOGICA

dr.Heredea Rodica

dr.Grigoras Mirela

FARMACIE

farm.Constantin Sorin

as.Cojocaru Ileana

STATIE HEMODIALIZA

prof.dr.Stroescu Ramona

as.Lovrensci Ivanca

COLECTIV DE CERCETARE

conf.dr.Arghirescu Smaranda

dr.Pittner Adriana

UPU

dr.Babeu Alina         as.Domaneantu Nicoleta

dr.Badea Marius as.Georoceanu Dinuta

UTS

dr.Jurj Adrian Florin

dr.Cernat Laura

CSM

dr.Nussbaum Liliana    as.Ardelean  Rodica

dr.Ageu Luminita     as.Katarov Petre

AMBULATOR INTEGRAT

Prof.dr.Gafencu Mihai

as.Buncianu Marinela-

CPIAAM

dr.Kemper Carmen

dr.Blescun Amelia

SERVICIUL RUNOS

ec.Cohert Gabriela

ref.Baci Alina

SERVICIUL ADMINISTRATIV

ing.Liculescu Ana

ec.Popet Monica

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARE, APROVIZIONARE

ec.Gosa Carmen

ref.Beleiu Adriana

COMPARTIMENT PREVENIRE SI PROTECTIE SSM-PSI-PC-SU +SINDICAT

ing.Lazaroviciu Daniela

Ing.Anton Stefan

COMPARTIMENT JURIDIC (AVOCAT)

ec.Cohert Gabriela

Ref.Baci Alina

CMCSS

RMC-Dr.Caraion Buzdea Constantin

ref.Liculescu Florin

INFORMATICA

ing.Liculescu Ana

inform.Csokany Laura

RESPONSABIL PC, ISC, DC si DPO

Ing.Anton Stefan

 

COMISIA DE ANALIZA A CAZURILOR NEVALIDATE

Prof.Dr.Gafencu Mihai - director  medical – preşedinte

Prof.Dr.Doros Gabriela – şef secţie 

Prof.Dr.Popoiu Calin - şef secţie 

Prof.Dr.Boia Marioara - şef secţie 

Prof.Dr.Nussbaum Laura - şef secţie 

Csokany Laura - informatician

 

COMISIA DE FARMACOVIGILENTA

Prof.Dr.Gafencu Mihai– director medical – preşedinte

Prof.Dr.Popoiu Calin – sef sectie

Dr.Boriu Estera – medic primar

Dr.Blescun Amelia – medic primar

Dr.Cucui Cosma Cosmina –şef secţie

Farm. Constantin Sorin– farmacist sef

Cojocaru Ileana – asistent principal de farmacie – secretar

REPREZENTANT CU MASS MEDIA

Prof. Dr. Gafencu Mihai

COMISIA DE ANALIZA A RECLAMATIILOR SI PLANGERILOR PACIENTILOR/APARTINATORILOR

Prof.Dr.Gafencu Mihai – director medical

Dr.Arghirescu Smaranda – medic sef sectie

Prof.Dr.Dr.Nussbaum Laura – medic sef sectie

Prof.Dr.Marginean Otilia – medic sef sectie

As.Nicolau Daniela - director de ingrijiri

Ec.Cohert Gabriela – sef serviciu RUNOS

COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI

PROF.DR.GAFENCU MIHAI – DIRECTOR MEDICAL – coordonator comisie

PROF.DR.POPOIU CALIN MARIU – MEDIC SEF SECTIE - membru -

PROF.DR.BOIA MARIOARA – MEDIC SEF SECTIE - membru

AS.NICOLAU DANIELA– DIRECTOR  INGRIJIRI - membru

SL DR.MARCOVICI TAMARA– MEDIC SEF SECTIE - membru

DR.HEREDEA RODICA  – MEDIC PRIMAR - membru

DR.KEMPER ANA – MEDIC PRIMAR – membru

BACI ALINA – REFERENT –MANAGEMENTUL CALITATII – secretar

COMISIA DE EVALUARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRE PRESTATE

Prof.dr.Gafencu Mihai– director  medical – preşedinte

As.Nicolau Daniela – director ingirjiri

As.Dumitra Livia – asistent medical sef

As.Tamas Simona – asistent medical sef

As.Kollar Ramona – asistent medical sef

As.Golban Eugenia – asistent medical sef

As.Mihoc Nina – asistent medical sef

As.Daraban Angelica – asistent medical sef

As.Zgriban Diana – asistent medical sef

As.Dandea Sanda – asistent medical sef

As.Bobic Monica – asistent medical sef

COMISIA DE AUTOEVALUARE A SERVICIILOR MEDICALE PRESTATE

Prof.Dr.Gafencu Mihai – director  medical – preşedinte

Dr.Stroescu Ramona – medic

Prof.Dr.Boia Eugen Sorin – sef sectie

Prof.Dr.Nussbaum Laura – sef sectie

Prof.Dr.Boia Marioara – sef sectie

Dr.Cucui Cozma Cosmina – sef sectie

Dr.Popescu Ileana – sef sectie

Conf.Dr.Horhat Florin – sef laborator

Dr.Frantu Calin – sef laborator

Farm.Sorin Constantin - Farmacist

COMISIA DE ANALIZA A REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE PRACTICA MEDICALA

PROF. DR. GAFENCU MIHAI – DIRECTOR MEDICAL – presedinte

S.L.DR. MARCOVICI TAMARA

CONF. DR. ARGHIRESCU SMARANDA

PROF. DR. MARGINEAN OTILIA

PROF. DR. DOROS GABRIELA

PROF. DR. BOIA EUGEN SORIN

PROF. DR. POPOIU MARIUS CALIN

PROF. DR. BOIA MARIOARA

DR. CUCUI COZMA COSMINA

PROF. DR. NUSSBAUM LAURA

DR. MANEA MIRELA SIMONA

DR. FRANTU CALIN

CONF. DR. HORHAT FLORIN

DR. ALINA BABEU

DR. POPESCU ILEANA

DR. NUSSBAUM LILIANA

DR. KEMPER CARMEN

DR. HEREDEA RODICA

DR. JURJ ADRIAN 

FARM. CONSTANTIN SORIN

DR. CARAION BUZDEA CONSTANTIN

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE INFECTIEI MEDICALE

Prof.Dr.Gafencu Mihai – director medical

As.Nicolau Daniela- director de ingrijiri

Dr.Blescun Amelia – medic primar boli infectioase - medic responsabil de politica de utilizare a antibioticelor

Farm.Sorin Constantin – farmacist sef

Conf.Dr. Horhat Florin – sef Laborator analize medicale

Medici sef de sectie:

SL.Dr.Tamara Marcovici-sef sectie

Conf.Dr.Smaranda Arghirescu-sef sectie

Prof.Dr.Otilia Marginean-sef sectie

Prof.Dr.Gabriela Doros-sef sectie

Dr.Cosmina Cucui Cozma-sef sectie

Prof.Dr.Eugen Sorin Boia-sef sectie

Prof.Dr.Calin Popoiu-sef sectie

Prof.Dr.Marioara Boia-sef sectie

Prof.Dr.Laura Nussbaum-sef sectie

Dr.Axinia Corches-sef sectie

Dr.Carmencita Bolog-sef sectie

Dr.Ileana Popescu-sef sectie

Dr.Alina Babeu-sef UPU

Dr.Liliana Nussbaum-sef CSM

SL Dr.Stroescu Ramona-medic Statie Hemodializa

Dr.Mariana Pacurar-sef Laborator Radiologie si Imagistica medicala

Dr.Rodica Ilie-sef serviciu Anatomie patologica

Dr.Jurj Adrian-coordonator UTS

Ec.Cristian Martin-director  financiar contabil

Dr.Constantin Caraion-RMC

COMISIA MULTIDISCIPLINARA

Prof.dr.Mihai Gafencu-director medical

SL.Dr.Tamara Marcovici-sef sectie

Conf.Dr.Smaranda Arghirescu-sef sectie

Prof.Dr.Otilia Marginean-sef sectie

Prof.Dr.Gabriela Doros-sef sectie

Dr.Cosmina Cucui Cozma-sef sectie

Prof.Dr.Eugen Sorin Boia-sef sectie

Prof.Dr.Calin Popoiu-sef sectie

Prof.Dr.Marioara Boia-sef sectie

Prof.Dr.Laura Nussbaum-sef sectie

Dr.Axinia Corches-sef sectie

Dr.Carmencita Bolog-sef sectie

Dr.Ileana Popescu-sef sectie

 

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII (RMC)

Dr. Caraion Buzdea Constantin – medic primar specialitatea management sanitar, coordonator al Compartimentului de Management al Calitatii Servicilor Medicale.

COMISIA DE DISCIPLINĂ

Presedinte Prof.Dr.Gafencu Mihai – director medical - membru titular

Nicolau Daniela – director ingrijiri - membru titular

Andrei Ghe.Zeno - medic primar - membru titular

Cohert Gabriela – sef serviciu RUNOS - membru titular        

Diana Humita -Cabinet de Avocat Bot Calin - membru titular

Dana Lazaroviciu – inginer SSM si PSI  - secretar    

Calin Bot-Cabinet de Avocat Bot Calin - membru supleant   

Pacurar Mariana – medic primar - membru supleant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

COMISIA DE BIOCIDE SI MATERIALE SANITARE

Dna Kemper Carmen  Ana– comp. SPLIAAM – preşedinte

Dna As. Nicolau Daniela – director ingrijiri

Dna As.Golban Eugenia. – asistentă şefă secţia chirurgie

Dna As.Dumitra Livia.– asistentă şefă secţia pediatrie

Dna As.Mihoc Nina. – asistenta sefa ATI

Dna Ec.Beleiu Adriana – serviciul achizitii publice

COMISIA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Ec.Cohert Gabriela – presedinte

Prof.Dr.Gafencu Mihai - director  medical – vicepreşedinte

Ec. Martin Cristian Alexandru  – director financiar – contabil 

As.Nicolau Daniela – director ingrijiri

SL.Dr.Tamara Marcovici-sef sectie

Conf.Dr.Smaranda Arghirescu-sef sectie

Prof.Dr.Otilia Marginean-sef sectie

Prof.Dr.Gabriela Doros-sef sectie

Prof.Dr.Mihai Gafencu-medic coordonator

Dr.Cosmina Cucui Cozma-sef sectie

Prof.Dr.Eugen Sorin Boia-sef sectie

Prof.Dr.Calin Popoiu-sef sectie

Prof.Dr.Marioara Boia-sef sectie

Prof.Dr.Laura Nussbaum-sef sectie

Dr.Mirela Simona Manea- sef sectie

Dr.Ileana Popescu-sef sectie

Dr.Alina Babeu-sef UPU

Dr.Liliana Nussbaum-sef CSM

Dr.Calin Frantu-interimar sef Laborator Radiologie si Imagistica medicala

Conf.Dr.Horhat Florin-sef Laborator Clinic Analize Medicale

Dr.Heredea Simona-sef serviciu Anatomie patologica

Dr.Jurj Adrian - medic coordonator  

Dr.Kemper Carmen Ana – medic coordonator

Farm.Constantin Sorin – nterimar farmacist sef

Dr.Caraion Buzdea Constantin-RMC

Ing.Liculescu Ana – sef serviciu

Ec.Gosa Carmen – interimar sef serviciu