SERVICII OFERITE

Tipurile de servicii oferite de spitalul nostru

* pentru pacientii care necesită internare pentru urgenţe medico - chirurgicale, boli acute, cronice şi cei a căror afecţiuni pot fi tratate prin spitalizare de zi.

DOCUMENTE NECESARE

Prezentati-va la internare cu documentele necesare

* adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.

CHIRURGIE LAPAROSCOPICA

Incepand cu anul 2012, achizitionarea unui sistem de laparoscopie modern, a facut posibila practicarea interventiilor chirurgicale minim invazive (laparoscopie, toracoscopie) in Clinica de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”. Posibilitatea acestui tip de tratament asigura rezultatele bune in conditii de confort, suferinta si spitalizare minima.

LASER CHIRURGICAL

Cu sprijinul Rotary Timisoara si a Fundatiei Sensiblu in anul 2011 a fost achizitionat in cadrul Clinicii de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica a spitalului nostru un laser chirurgical cu CO2 de inalta performanta. Avest laser isi gaseste utilitatea intr-o gama larga de interventii chirurgicale, de la cele ale chirurgiei plastice la ORL, ginecologie, dermatologie, chirurgie generala.

Conducerea

CONDUCEREA SPITALULUI
Manager - Dr. Adam Ovidiu
Director Medical - Dr.  Andrei Gheorghe Zeno
Director Financiar Contabil - Ec. Martin Cristian Alexandru
Director Ingrijiri - As. Daniela Nicolau
COMITET DIRECTOR
Dr. Adam Ovidiu - Manager

Dr. Andrei Ghe. Zeno - Director Medical

Ec. Martin Cristian-Alexandru - Director Financiar-Contabil

As. Daniela Nicolau - Director Îngrijiri Medicale

Ing. Lazaroviciu Daniela – Reprezentantul Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
Dr. Sinmarghitan Adrian Ioan – reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş- membru titular

Conf. Dr. Boia Marioara – Reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara - membru titular

Prof.univ. Dr. Mazilu Octavian – Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara - membru titular

Ec. Barabas Lorenzo - Flavius - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara - membru titular


Conf. Dr. Popoiu Calin - Reprezentantul Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara - membru titular

Conf. Dr. Margineanu Otilia – Reprezentantul Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat - membru titular

As. Med. Pr. Nicolau Daniela - Reprezentantul Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor din Romania, cu statut de invitat - membru titular

Ing. Lazaroviciu Daniela - Din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara, cu statut de invitat - membru titular
Hotarare membrii Consiliul de Administratie
MEMBRII SUPLEANŢI
Dr. Bold Valeriu – reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş - membru supleant
Dr. Pacurar Mariana - Reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara - membru supleant

Jr. Popovici Gabriela - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara- membru supleant

Ec. Mariş Daniela Mirela - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara - membru supleant

As. Univ. Dr. Gafencu Mihai - Reprezentantul Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara - membru supleant
Dr. Fuicu Păun - reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat - membru supleant

As. Posa Liviana - reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat - membru supleant
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC
Prof. Dr. Serban Margit - presedinte

Prof. Dr. Boia Eugen Sorin

Conf. Dr. Popoiu Calin

Conf. Dr. Boia Mariana

Conf. Dr. Doros Gabriela

Conf. Dr. Arghirescu Smaranda

Conf. Dr. Margineanu Otilia

Prof. Dr. Puiu Maria

Şef Lucr. Dr. Nussbaum Laura
COMISIA DE CERCETARE DEZVOLTARE
Dr. Arghirescu Smaranda – Presedinte

Prof. Dr. Puiu Maria - Membru

Şef Lucr. Dr. Popoiu Calin - Membru

Dr. Nussbaum Liliana - Membru

Dr. Isac Anca - Membru

Dr. Ilie Rodica - Membru

Dr. Popescu Barbara - Membru

Dr. Lesovici Maria - Membru

Dr. Kemper Carmen – Membru  

 Ing. Liculescu Ana – Membru
COMISIA MEDICAMENTULUI
Dr. Andrei Ghe. Zeno - Director Medical - Preşedinte

As. Constantin Sorin - Reprezentant Farmacie

Dr. Badeti Rodica

Conf. Dr. Otilia Marginean

Dr. Gafencu Mihai 

Ec. Toth Maria – Secretar

As. Alexandra Perinat – Membru de Rezervă
CONSILIUL ETIC
Prof. Dr. Boia Eugen Sorin - medic primar - membru titular

Dr. Badeti Rodica - medic primar - membru titular

Dr. Popescu Ileana - medic primar - membru titular

Dr. Badea Marius - medic specialist - membru titular

As. Dumitra Livia- asistent medical principal - membru titular

As. Tamas Simona - asistent medical princ.licentiat - membru titular

Vlad Nicolae - Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor- membru titular

Av.Humita Diana - Birou juridic - membru titular

Dr. Babeu Alina - secretar - membru titular

Conf Dr. Arghirescu Smaranda - medic primar - membru supleant

Dr. Nussbaum Liliana - medic primar - membru supleant

Dr.  Cioboata Daniela - medic primar - membru supleant

Dr. Pacurar Mariana - medic primar - membru supleant

As. Golban Eugenia - asistent medical principal licentiat - membru supleant

As. Enyedi Zoltan - asistent medical principal - membru supleant

Chisalita Aurica - Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor

Dr. Prodan Ilina - secretar - membru supleant
Rezultate chestionare feedback Consiliul de Etica
COMISIA DE ANGAJARE
Dr. Andrei Ghe. Zeno - Director Medical - Preşedinte

Nicolau Daniela – Director Ingrijiri - Membru

Dr. Pacurar Mariana - medic primar radiolog - Membru

As.Sarbu Ofelia - Reprezentant OAMMR Membru-

Reprezentant sectie/compartiment - Membru

Sturza Dorina - referent RUNOS - Secretar

Lazarovici Dana - reprezentant sindicat - Observator
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL ȘI ACHIZIŢII
Ec. Martin Cristian - Presedinte
SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI CONTRACTĂRI
 Ing. Liculescu Ana
SERVICIU RUNOS
Ec. Cohert Gabriela
COMPARTIMENTUL JURIDIC
Eugen Babalau - consilier juridic
COMPARTIMENT AUDIT INTERN
Ec. Batea Maria
COMISIA DE DISCIPLINĂ
Dr. Andrei Ghe.Zeno - Director Medical - Presedinte

As. Nicolau Daniela - Director Ingrijiri - Membru

Dr. Gafencu Mihai - Medic primar - Membru

Ec. Cohert Gabriela - sef serviciu RUNOS - Membru 

Ing. Lazaroviciu Dana - inginer SSM si PSI - Membru + atributii de secretar
COMISIA DE REACTIVI
Ec. Martin Cristian-Alexandru – Presedinte 

Dr. Lesovici Maria – Membru 

Ec. Marcu Ioana – Membru

Hodgyai Veronica – Membru  

Ec. Toth Maria - Membru de Rezerva
CONSILIUL MEDICAL
Dr. Andrei Ghe. Zeno – Presendinte 

S.L. Dr. Marcovici Tamara – Sef Sectie Clinica Pediatrie I

Conf. Dr. Arghirescu Smaranda - Sef Sectie Clinica Pediatrie II

Conf. Dr. Margineanu Otilia - Sef Sectie Clinica Pediatrie III

Conf. Dr. Doros Gabriea - Sef Sectie Clinica Pediatrie  IV
Prof Dr. Boia Eugen-Sorin - Sef Sectie Clinica de Chirurgie Pediatrica 

Conf. Dr. Popoiu Calin - Sef Sectie Clinica de Ortopedie Pediatrica

Prof.Dr. Boia Mariana - Sef Sectie Clinica Neonatologie-Prematuri

Dr. Popescu Barbura – Sectia Clinca ATI

S. L. Dr. Nussbaum Laura - Sef Sectie Clinica Psihiatrie Pediatrica

Dr. Corches Axinia - Sef Sectie Clinica Neurologie Pediatrica 

Dr. Pacurar Mariana – Sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala 

Dr. Lesovici Maria – Sef Laborator Analize Medicale 

Dr. Babeu Alina - Sef Unitatea Primire Urgente

Dr. Popescu Ileana - Sef Sectie Clinica Pneumologie

Dr. Bolog Carmencita - Sef Sectie Clinica Pediatrie V

Dr. Nussbaum Liliana – Centru de Sanatate Mintala  

Dr. Kemper Carmen - CPCIN

Dr. Ilie Rodica – Sef Serviciul de Anatomie Patologica 

Farm. Constantin Sorin - Farmacie
COMPARTIMENT INFECȚII NOZOCOMIALE
Dr. Kemper Carmen 
COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ
Ing. Lazaroviciu Daniela 
NUCLEUL DE CALITATE
Dr. Andrei Ghe. Zeno - Presedinte

Dr. Caraion Buzdea Constantin - RMC
Conf. Arghirescu Smaranda - Sectia Clinica Pediatrie II
Conf. Marginean Otilia - Sectia Clinica Pediatrie III
Prof. Dr. Boia Eugen Sorin - Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica
S.L.Dr.Nussbaum Laura – Sectia Clinica Psihiatrie Pediatrica
Nicolau Daniela - Director De Ingrijiri
Dr. Kemper Carmen - CPCIN - Secretar
COMSIE CONTESTATII PENTRU CONCURSURI/EXAMENE
Dr. Popoiu Calin – medic primar
Ec. Iulia Palfalvi - economist

Simona Tamas – asist. med.

Scoroase Alina – reprezentant sindicat - observator
COMISIA DE PROMOVARE
Dr. Andrei Ghe. Zeno – Director Medical - presedinte

Nicolau Daniela – Director Ingrijiri - membru

Reprezentant sectie/compartiment (medic+asistent medical) - Membru

Sturza Dorina – referent RUNOS - Membru + Secretar

Dana Lazarovici – reprezentant sindicat - Observator
COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI
Dr.Andrei Ghe.Zeno – Director Medical - Presedinte

As.Nicola Daniela – Director Ingrijiri - Membru

Dr.Gafencu Mihai - medic primar pediatru - Membru

Dr.Ilie Rodica – medic primar anatomo-patolog – sef serviciu - Membru

Dr.Kemper Ana – medic primar epidemiolog – cu atributii de secretar - Membru
COMISIA DE ARBITRAJ PRIVIND OPORTUNITATEA UNEI INTERVENTII MEDICALE PENTRU PACIENTII AFLATI IN INCAPACITATEA DE A-SI DA CONSIMTAMANTUL
Conf.Arghirescu Smaranda - Sectia Clinica Pediatrie II

Conf.Marginean Otilia - Sectia Clinica Pediatrie III

Prof. Dr. Boia Eugen Sorin - Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica

Conf. Dr. Boia Mariana - Sectia Clinica Neonatologie-Prematuri

Dr.Badeti Rodica – Sectia Clinca ATI

S.L.Dr.Nussbaum Laura – Sectia Clinica Psihiatrie Pediatrica
COMISIE MULTIDISCIPLINARE PENTRU PACIENTII COMPLECSI
Conf.Arghirescu Smaranda - Sectia Clinica Pediatrie II

Conf.Marginean Otilia - Sectia Clinica Pediatrie III

Prof. Dr. Boia Eugen Sorin - Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica

Conf. Dr. Boia Mariana - Sectia Clinica Neonatologie-Prematuri

Dr.Popescu Barbura – Sectia Clinca ATI

S.L.Dr.Nussbaum Laura – Sectia Clinica Psihiatrie Pediatrica

Dr. Florea Maria - Laborator Clinic De Radiologie si Imagistica Medicala

Dr. Lesovici Maria – Laborator Clinic Analize Medicale

Dr. Popescu Ileana – Sectia Clinica de Pneumologie

Dr. Bolog Carmencita
– Sectia Clinica Pediatrie V
COMISIA DE ANALIZA A RECLAMATIILOR SI PLANGERILOR PACIENTILOR/APARTINATORI
Dr.Andrei Ghe.Zeno

Conf.Dr.Marginean Otilia

As.Nicolau Daniela

Ing.Dana Lazaroviciu

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII (RMC)
Dr. Caraion Buzdea Constantin – medic primar specialitatea management sanitar, coordonator al Compartimentului de Management al Calitatii Servicilor Medicale.
COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA
Conf.Dr. Argherescu Smaranda - Presedinte

Dr. Ghiocel Cristina - Membru

Dr. Badeti Rodica - Membru

Dr.Craciun Adrian - Membru

Dr. Isac Anca - Membru

Ec. Alexandra Dragut - Membru

Sorin Constantin - Membru
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARI, APROVIZIONARE
Ec. Gosa Carmen - Sef Serviciu