• Spital încadrat în
    categoria 1M

    Clasificare

Conducere

CONDUCEREA SPITALULUI

Manager - Dr. Adam Ovidiu

Director Medical - Dr.  Andrei Gheorghe Zeno

Director Financiar Contabil - Ec. Martin Cristian Alexandru

Director Ingrijiri - As. Daniela Nicolau

COMITET DIRECTOR

Dr. Adam Ovidiu - Manager

Dr. Andrei Ghe. Zeno - Director Medical

Ec. Martin Cristian-Alexandru - Director Financiar-Contabil

As. Daniela Nicolau - Director Îngrijiri Medicale

Ing. Lazaroviciu Daniela – Reprezentantul Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Dr. Sinmarghitan Adrian Ioan – reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş- membru titular

Conf. Dr. Boia Marioara – Reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara - membru titular

Prof.univ. Dr. Mazilu Octavian – Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timisoara - membru titular

Ec. Barabas Lorenzo - Flavius - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara - membru titular

Conf. Dr. Popoiu Calin - Reprezentantul Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara - membru titular

Conf. Dr. Margineanu Otilia – Reprezentantul Colegiului Medicilor din Romania, cu statut de invitat - membru titular

As. Med. Pr. Nicolau Daniela - Reprezentantul Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor din Romania, cu statut de invitat - membru titular

Ing. Lazaroviciu Daniela - Din partea Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara, cu statut de invitat - membru titular

Hotarare membrii Consiliul de Administratie

MEMBRII SUPLEANŢI

Dr. Bold Valeriu – reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş - membru supleant

Dr. Pacurar Mariana - Reprezentantul Primarului Municipiului Timisoara - membru supleant

Jr. Popovici Gabriela - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara- membru supleant

Ec. Mariş Daniela Mirela - reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Timişoara - membru supleant

As. Univ. Dr. Gafencu Mihai - Reprezentantul Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara - membru supleant

Dr. Fuicu Păun - reprezentantul Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat - membru supleant

As. Posa Liviana - reprezentantul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat - membru supleant

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

Prof. Dr. Serban Margit - presedinte

Prof. Dr. Boia Eugen Sorin

Conf. Dr. Popoiu Calin

Conf. Dr. Boia Mariana

Conf. Dr. Doros Gabriela

Conf. Dr. Arghirescu Smaranda

Conf. Dr. Margineanu Otilia

Prof. Dr. Puiu Maria

Şef Lucr. Dr. Nussbaum Laura

COMISIA DE CERCETARE DEZVOLTARE

Dr. Arghirescu Smaranda – Presedinte

Prof. Dr. Puiu Maria - Membru

Şef Lucr. Dr. Popoiu Calin - Membru

Dr. Nussbaum Liliana - Membru

Dr. Isac Anca - Membru

Dr. Ilie Rodica - Membru

Dr. Popescu Barbara - Membru

Dr. Lesovici Maria - Membru

Dr. Kemper Carmen – Membru  

 Ing. Liculescu Ana – Membru

COMISIA MEDICAMENTULUI

Dr. Andrei Ghe. Zeno - Director Medical - Preşedinte

As. Constantin Sorin - Reprezentant Farmacie

Dr. Badeti Rodica

Conf. Dr. Otilia Marginean

Dr. Gafencu Mihai 

Ec. Toth Maria – Secretar

As. Alexandra Perinat – Membru de Rezervă

CONSILIUL ETIC

Prof. Dr. Boia Eugen Sorin - medic primar - membru titular

Dr. Badeti Rodica - medic primar - membru titular

Dr. Popescu Ileana - medic primar - membru titular

Dr. Badea Marius - medic specialist - membru titular

As. Dumitra Livia- asistent medical principal - membru titular

As. Tamas Simona - asistent medical princ.licentiat - membru titular

Vlad Nicolae - Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor- membru titular

Av.Humita Diana - Birou juridic - membru titular

Dr. Babeu Alina - secretar - membru titular

Conf Dr. Arghirescu Smaranda - medic primar - membru supleant

Dr. Nussbaum Liliana - medic primar - membru supleant

Dr.  Cioboata Daniela - medic primar - membru supleant

Dr. Pacurar Mariana - medic primar - membru supleant

As. Golban Eugenia - asistent medical principal licentiat - membru supleant

As. Enyedi Zoltan - asistent medical principal - membru supleant

Chisalita Aurica - Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor

Dr. Prodan Ilina - secretar - membru supleant

Documente Consiliul de Etica

COMISIA DE ANGAJARE

Dr. Andrei Ghe. Zeno - Director Medical - Preşedinte

Nicolau Daniela – Director Ingrijiri - Membru

Dr. Pacurar Mariana - medic primar radiolog - Membru

As.Sarbu Ofelia - Reprezentant OAMMR Membru-

Reprezentant sectie/compartiment - Membru

Sturza Dorina - referent RUNOS - Secretar

Lazarovici Dana - reprezentant sindicat - Observator

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL ȘI ACHIZIŢII

Ec. Martin Cristian - Presedinte

SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI CONTRACTĂRI

 Ing. Liculescu Ana

SERVICIU RUNOS

Ec. Cohert Gabriela

COMPARTIMENTUL JURIDIC

Eugen Babalau - consilier juridic

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Ec. Batea Maria

COMISIA DE DISCIPLINĂ

Dr. Andrei Ghe.Zeno - Director Medical - Presedinte

As. Nicolau Daniela - Director Ingrijiri - Membru

Dr. Gafencu Mihai - Medic primar - Membru

Ec. Cohert Gabriela - sef serviciu RUNOS - Membru 

Ing. Lazaroviciu Dana - inginer SSM si PSI - Membru + atributii de secretar

COMISIA DE REACTIVI

Ec. Martin Cristian-Alexandru – Presedinte 

Dr. Lesovici Maria – Membru 

Ec. Marcu Ioana – Membru

Hodgyai Veronica – Membru  

Ec. Toth Maria - Membru de Rezerva

CONSILIUL MEDICAL

Dr. Andrei Ghe. Zeno – Presendinte 

S.L. Dr. Marcovici Tamara – Sef Sectie Clinica Pediatrie I

Conf. Dr. Arghirescu Smaranda - Sef Sectie Clinica Pediatrie II

Conf. Dr. Margineanu Otilia - Sef Sectie Clinica Pediatrie III

Conf. Dr. Doros Gabriea - Sef Sectie Clinica Pediatrie  IV

Prof Dr. Boia Eugen-Sorin - Sef Sectie Clinica de Chirurgie Pediatrica 

Conf. Dr. Popoiu Calin - Sef Sectie Clinica de Ortopedie Pediatrica

Prof.Dr. Boia Mariana - Sef Sectie Clinica Neonatologie-Prematuri

Dr. Popescu Barbura – Sectia Clinca ATI

S. L. Dr. Nussbaum Laura - Sef Sectie Clinica Psihiatrie Pediatrica

Dr. Corches Axinia - Sef Sectie Clinica Neurologie Pediatrica 

Dr. Pacurar Mariana – Sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala 

Dr. Lesovici Maria – Sef Laborator Analize Medicale 

Dr. Babeu Alina - Sef Unitatea Primire Urgente

Dr. Popescu Ileana - Sef Sectie Clinica Pneumologie

Dr. Bolog Carmencita - Sef Sectie Clinica Pediatrie V

Dr. Nussbaum Liliana – Centru de Sanatate Mintala  

Dr. Kemper Carmen - CPCIN

Dr. Ilie Rodica – Sef Serviciul de Anatomie Patologica 

Farm. Constantin Sorin - Farmacie

COMPARTIMENT INFECȚII NOZOCOMIALE

Dr. Kemper Carmen 

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Ing. Lazaroviciu Daniela 

NUCLEUL DE CALITATE

Dr. Andrei Ghe. Zeno - Presedinte

Dr. Caraion Buzdea Constantin - RMC

Conf. Arghirescu Smaranda - Sectia Clinica Pediatrie II

Conf. Marginean Otilia - Sectia Clinica Pediatrie III

Prof. Dr. Boia Eugen Sorin - Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica

S.L.Dr.Nussbaum Laura – Sectia Clinica Psihiatrie Pediatrica

Nicolau Daniela - Director De Ingrijiri

Dr. Kemper Carmen - CPCIN - Secretar

COMSIE CONTESTATII PENTRU CONCURSURI/EXAMENE

Dr. Popoiu Calin – medic primar

Ec. Iulia Palfalvi - economist

Simona Tamas – asist. med.

Scoroase Alina – reprezentant sindicat - observator

COMISIA DE PROMOVARE

Dr. Andrei Ghe. Zeno – Director Medical - presedinte

Nicolau Daniela – Director Ingrijiri - membru

Reprezentant sectie/compartiment (medic+asistent medical) - Membru

Sturza Dorina – referent RUNOS - Membru + Secretar

Dana Lazarovici – reprezentant sindicat - Observator

COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI

Dr.Andrei Ghe.Zeno – Director Medical - Presedinte

As.Nicola Daniela – Director Ingrijiri - Membru

Dr.Gafencu Mihai - medic primar pediatru - Membru

Dr.Ilie Rodica – medic primar anatomo-patolog – sef serviciu - Membru

Dr.Kemper Ana – medic primar epidemiolog – cu atributii de secretar - Membru

COMISIA DE ARBITRAJ PRIVIND OPORTUNITATEA UNEI INTERVENTII MEDICALE PENTRU PACIENTII AFLATI IN INCAPACITATEA DE A-SI DA CONSIMTAMANTUL

Conf.Arghirescu Smaranda - Sectia Clinica Pediatrie II

Conf.Marginean Otilia - Sectia Clinica Pediatrie III

Prof. Dr. Boia Eugen Sorin - Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica

Conf. Dr. Boia Mariana - Sectia Clinica Neonatologie-Prematuri

Dr.Badeti Rodica – Sectia Clinca ATI

S.L.Dr.Nussbaum Laura – Sectia Clinica Psihiatrie Pediatrica

COMISIE MULTIDISCIPLINARE PENTRU PACIENTII COMPLECSI

Conf.Arghirescu Smaranda - Sectia Clinica Pediatrie II

Conf.Marginean Otilia - Sectia Clinica Pediatrie III

Prof. Dr. Boia Eugen Sorin - Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica

Conf. Dr. Boia Mariana - Sectia Clinica Neonatologie-Prematuri

Dr.Popescu Barbura – Sectia Clinca ATI

S.L.Dr.Nussbaum Laura – Sectia Clinica Psihiatrie Pediatrica

Dr. Florea Maria - Laborator Clinic De Radiologie si Imagistica Medicala

Dr. Lesovici Maria – Laborator Clinic Analize Medicale

Dr. Popescu Ileana – Sectia Clinica de Pneumologie

Dr. Bolog Carmencita
– Sectia Clinica Pediatrie V

COMISIA DE ANALIZA A RECLAMATIILOR SI PLANGERILOR PACIENTILOR/APARTINATORI

Dr.Andrei Ghe.Zeno

Conf.Dr.Marginean Otilia

As.Nicolau Daniela

Ing.Dana Lazaroviciu

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII (RMC)

Dr. Caraion Buzdea Constantin – medic primar specialitatea management sanitar, coordonator al Compartimentului de Management al Calitatii Servicilor Medicale.

COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENTA

Conf.Dr. Argherescu Smaranda - Presedinte

Dr. Ghiocel Cristina - Membru

Dr. Badeti Rodica - Membru

Dr.Craciun Adrian - Membru

Dr. Isac Anca - Membru

Ec. Alexandra Dragut - Membru

Sorin Constantin - Membru

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARI, APROVIZIONARE

Ec. Gosa Carmen - Sef Serviciu