• Spital încadrat în
    categoria 1M

    Clasificare
  • Logo proces acreditare
  • Logo Apel 112

Conducere

CONDUCEREA SPITALULUI

Manager - Dr. Adam Ovidiu

Director medical - Prof. Dr. Gafencu Mihai

Director Financiar Contabil - Ec. Martin Cristian Alexandru

Director Ingrijiri - As. Daniela Nicolau

COMITET DIRECTOR

Dr. Adam Ovidiu - Manager

Prof. Dr. Gafencu Mihai - Director Medical

Ec. Martin Cristian-Alexandru - Director Financiar-Contabil

As. Daniela Nicolau - Director Îngrijiri Medicale

Dr. Kemper Carmen Ana - medic coordonator Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale

Dr. Caraion Buzdea Contantin - RMC, participă fără drept de vot, la ședințele comitetului director pentru a prezenta aspectele relevante ale procesului de îmbunătățire a calității din întreaga unitate sanitară și a consilia conducerea spitalului cu privire la impactul deciziilor luate asupra managementului calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului

Ing. Lazaroviciu Daniela – Reprezentantul Sindicatului Sanitas al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara

CONSILIUL MEDICAL

PROF.DR.GAFENCU MIHAI - presedinte

SL.DR.MARCOVICI TAMARA – SECTIA CLINICA PEDIATRIE I

CONF.DR.ARGHIRESCU SMARANDA SECTIA CLINICA PEDIATRIE II

PROF.DR.MARGINEAN OTILIA - SECTIA CLINICA PEDIATRIE III

PROF.DR.DOROS GABRIELA - SECTIA CLINICA PEDIATRIE IV

PROF.DR.GAFENCU MIHAI – STATIE HEMODIALIZA

PROF.DR.BOIA EUGEN SORIN - SECTIA CLINICA CHIRURGIE PEDIATRICA

PROF.DR.POPOIU MARIUS CALIN - SECTIA CLINICA ORTOPEDIE PEDIATRICA

PROF.DR. BOIA MARIOARA - SECTIA CLINICA NEONATOLOGIE-PREMATURI

DR.CUCUI COZMA COSMINA – SECTIA CLINCA ATI

PROF.DR.NUSSBAUM LAURA – SECTIA CLINICA PSIHIATRIE PEDIATRICA

DR.CORCHES AXINIA SECTIA CLINICA NEUROLOGIE PEDIATRICA

DR.PACURAR MARIANA - LABORATOR CLINIC DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

PROF.DR.HORHAT FLORIN – LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE

DR.ALINA BABEU - UPU

DR.POPESCU ILEANA – SECTIA CLINICA DE PNEUMOLOGIE

DR.BOLOG CARMENCITA – SECTIA CLINICA PEDIATRIE V

DR.NUSSBAUM LILIANA - CSM

DR.KEMPER CARMEN - CPIAAM

DR.ILIE RODICA – SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

DR.JURJ ADRIAN - UTS

FARM.CONSTANTIN SORIN – FARMACIE

COMISIA MEDICAMENTULUI

PROF.DR. GAFENCU MIHAI – presedinte

CONF.DR.ARGHIRESCU SMARANDA - SECTIA CLINICA PEDIATRIE II

PROF.DR.MARGINEAN OTILIA - SECTIA CLINICA PEDIATRIE III

DR.CUCUI COZMA COSMINA – SECTIA A.T.I

DR.ANDREI GHE.ZENO – SECTIA CLINICA ORTOPEDIE PEDIATRICA

FARM.CONSTANTIN SORIN – FARMACIE

EC. GOSA CARMEN – SECRETAR

COMISIA DE COORDONARE A IMPLEMENTARII MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR SI SIGURANTEI PACIENTILOR

Presedinte- dr.Caraion Buzdea Constantin - RMC

Secretar – Epure Bianca Carmen – referent de specialitate CMCSS

Inlocuitorii presedintelui, respectiv a secretarului sunt:

Inlocuitor presedinte – Liculescu Florin – referent de specialitate CMCSS

Inlocuitor secretar – Gherlan Raluca Maria – referent de specialitate CMCSS

Membrii Comisiei de coordonare a implementarii managementului calitatii serviciilor si sigurantei pacientilor

Denumire structura (sectie,serviciu,birou,compartiment)

Membru

Inlocuitor

Liste de verificare sustinute

COMITET DIRECTOR - MANAGER

Dr.Adam Ovidiu

ec.Cohert Gabriela

L05

COMITET DIRECTOR - DIRECTOR MEDICAL

Dr.Gafencu Mihai

dr.Andrei Ghe.Zeno

L07, L63

COMITET DIRECTOR - DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec.Martin Cristian

ec.Dudau Simona

L10

COMITET DIRECTOR - DIRECTOR INGRIJIRI

As.Nicolau Daniela

as.Zgriban Diana

L08, L25,  L31, L36, L54

SECTIA CLINICA PEDIATRIE I

dr.Marcovici Tamara-medic sef sectie

dr.Olariu Laura Gratiela

L22, L42

SECTIA CLINICA PEDIATRIE II

conf.dr.Arghirescu Smaranda-medic sef sectie

dr.Pittner Adriana

L22, L42, L46, L49

SECTIA CLINICA PEDIATRIE II + Compartiment Transplant Medular

as.Tamas Simona-as.med.sef

as.Ionasiu Cristina

L14, L23, L24

SECTIA CLINICA PEDIATRIE III

prof.dr.Marginean Otilia-medic sef sectie

Gules Florica

L22, L42

SECTIA CLINICA PEDIATRIE   I +  III

as.Dumitra Livia

as.Kubitz Mirela

L14, L23, L24

SECTIA CLINICA PEDIATRIE IV

prof.dr.Doros Gabriela-medic sef sectie

dr.Olariu Cristina

L22, L42

SECTIA CLINICA PEDIATRIE IV

as.Kollar Ramona as.med.sef

as.Comlosan Claudia

L14, L23, L24

SECTIA CLINICA PEDIATRIE V

dr.Bolog Carmencita-medic sef sectie

dr.Domnicu Alina

L22, L42

SECTIA CLINICA PEDIATRIE V-as.med.sef

as.Bobic Monica

as.Pele Alina Florina

L14, L23, L24

SECTIA CLINICA A.T.I.

 

dr.Cucui Cozma Cosmina-medic sef sectie

dr.Izvernariu Florina

L22, L37

SECTIA CLINICA A.T.I.-as.med.sef

 

as.Mihoc Nina

Niculici Mariana

L14, L23, L24, L38

SECTIA CLINICA  CHIRURGIE PEDIATRICA

 

prof.dr.Boia Eugen Marius-medic sef sectie

dr.Stanciulescu Corina

L22, L42

SECTIA CLINICA  ORTOPEDIE PEDIATRICA

 

prof.dr.Popoiu Calin Marius-medic sef sectie

dr.Tepeneu Narcis

L22, L42

BLOC OPERATOR

dr.Bortea Cristian-medic coordonator

dr.Tepeneu Narcis

L52

SECTIA CLINICA  CHIRURGIE PEDIATRICA

+  SECTIA CLINICA  ORTOPEDIE PEDIATRICA-as.med.sef

as.Golban Eugenia

Vaidos Mirela

L14, L23, L24, L53

SECTIA CLINICA  PSIHIATRIE PEDIATRICA

 

prof.dr.Nussbaum Laura-medic sef sectie

dr.Kanalasz Ghizela

L22, L42, L43

SECTIA CLINICA  NEUROLOGIE PEDIATRICA

 

dr.Corches Axinia-medic sef sectie

dr.Manea Mirela

L22, L42, L43

SECTIA CLINICA  PSIHIATRIE PEDIATRICA +

SECTIA CLINICA  NEUROLOGIE PEDIATRICA-as.med.sef

as.Daraban Angelica

Gyongy Angela

L14, L23, L24

COMPARTIMENT TRANSPLANT MEDULAR

 

conf.dr.Arghirescu Smaranda-medic coordonator

dr.Pittner Adriana

L22, L50, L51

SECTIA CLINICA PNEUMOLOGIE

dr.Popescu Ileana-medic sef sectie

dr.Cristescu Simona

L22, L42

SECTIA CLINICA PNEUMOLOGIE-as.med.sef

as.Zgriban Diana

Chis Daria

L14, L23, L24, L43

SECTIA CLINICA NEONATOLOGIE SI PREMATURI

prof.dr.Boia Marioara-medic sef sectie

dr.Masnea Aniko

L22, L41, L42

SECTIA CLINICA NEONATOLOGIE SI PREMATURI-as.med.sef

as.Dandea Sanda

as.Dan Claudia

L14, L23, L24

LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE

conf.dr.Horhat Florin George-medic sef laborator

dr.Cernat Laura

L20, L58

LABORATOR  RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

dr.Pacurar Mariana-medic sef laborator

ing.Posa Ioan Dan

L20, L60

SERVICIU DE ANATOMIE PATOLOGICA

dr.Ilie Rodica-medic sef serviciu

dr.Heredea Rodica

L20, L59

FARMACIE

farm.Constantin Sorin-farmacist sef

as.Cojocaru Ileana

L21, L62

STATIE HEMODIALIZA

prof.dr.Gafencu Mihai-medic coordonator

dr.Stroescu Ramona

L44, L45

COLECTIV DE CERCETARE

 

conf.dr.Arghirescu Smaranda-medic coordonator

dr.Pittner Adriana

L30

UPU

dr.Babeu Alina-medic sef UPU

dr.Badea Marius

L33

UPU

as.Georoceanu Dinuta-as.med.sef

as. Enyedi Mihai Zoltan

L14, L35

UTS

dr.Jurj Adrian Florin-medic coordonator

dr.Cernat Laura

L39

CSM

dr.Nussbaum LIliana-medic sef CSM

dr.Ageu Luminita

L20, L43

CSM

as.Ardelean  Rodica-as.med.sef

as.Katarov Petre

L14

AMBULATOR INTEGRAT

dr.Andrei Gheorghe Zeno-director medical

dr.Gafencu Mihai

L63

AMBULATOR INTEGRAT

as.Buncianu Marinela-as.med.coordonator

as.Ardelean Tena Cristina

L64

CPIAAM

dr.Kemper Carmen-medic coordonator

dr.Blescun Amelia

L09

SERVICIUL RUNOS

ec.Cohert Gabriela-sef serviciu

ref.Baci Alina

L01, L02, L03, L04, L15

SERVICIUL ADMINISTRATIV

ing.Liculescu Ana-sef serviciu

ec.Popet Monica

L12, L13, L19, L32

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARE

ec.Gosa Carmen-sef serviciu

ref.Puie Adela

L11

COMPARTIMENT PREVENIRE SI PROTECTIE SSM-PSI-PC-SU  + SINDICAT

ing.Lazaroviciu Daniela

 

L16

COMPARTIMENT JURIDIC (AVOCAT)

ec.Cohert Gabriela-sef serviciu

 

L17

CMCSS

RMC - Dr.Caraion Buzdea Constantin

ref.Liculescu Florin

L06, L16, L28

INFORMATICA

inform.Csokany Laura

 

L18

 

COMISIA DE ANALIZA A CAZURILOR NEVALIDATE

Prof.Dr.Gafencu Mihai - director  medical – preşedinte

Prof.Dr.Doros Gabriela – şef secţie 

Prof.Dr.Popoiu Calin - şef secţie 

Prof.Dr.Boia Marioara - şef secţie 

Prof.Dr.Nussbaum Laura - şef secţie 

Csokany Laura - informatician

 

COMISIA DE FARMACOVIGILENTA

Prof.Dr.Gafencu Mihai– director medical – preşedinte

Prof.Dr.Popoiu Calin – sef sectie

Dr.Boriu Estera – medic primar

Dr.Blescun Amelia – medic primar

Dr.Cucui Cosma Cosmina –şef secţie

Farm. Constantin Sorin– farmacist sef

Cojocaru Ileana – asistent principal de farmacie – secretar

REPREZENTANT CU MASS MEDIA

Prof. Dr. Gafencu Mihai

COMISIA DE ANALIZA A RECLAMATIILOR SI PLANGERILOR PACIENTILOR/APARTINATORILOR

Prof.Dr.Gafencu Mihai – director medical

Dr.Arghirescu Smaranda – medic sef sectie

Prof.Dr.Dr.Nussbaum Laura – medic sef sectie

Prof.Dr.Marginean Otilia – medic sef sectie

As.Nicolau Daniela - director de ingrijiri

Ec.Cohert Gabriela – sef serviciu RUNOS

COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI

PROF.DR.GAFENCU MIHAI – DIRECTOR MEDICAL – coordonator comisie

PROF.DR.POPOIU CALIN MARIU – MEDIC SEF SECTIE - membru -

PROF.DR.BOIA MARIOARA – MEDIC SEF SECTIE - membru

AS.NICOLAU DANIELA– DIRECTOR  INGRIJIRI - membru

SL DR.MARCOVICI TAMARA– MEDIC SEF SECTIE - membru

DR.HEREDEA RODICA  – MEDIC PRIMAR - membru

DR.KEMPER ANA – MEDIC PRIMAR – membru

BACI ALINA – REFERENT –MANAGEMENTUL CALITATII – secretar

COMISIA DE EVALUARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRE PRESTATE

Prof.dr.Gafencu Mihai– director  medical – preşedinte

As.Nicolau Daniela – director ingirjiri

As.Dumitra Livia – asistent medical sef

As.Tamas Simona – asistent medical sef

As.Kollar Ramona – asistent medical sef

As.Golban Eugenia – asistent medical sef

As.Mihoc Nina – asistent medical sef

As.Daraban Angelica – asistent medical sef

As.Zgriban Diana – asistent medical sef

As.Dandea Sanda – asistent medical sef

As.Bobic Monica – asistent medical sef

COMISIA DE AUTOEVALUARE A SERVICIILOR MEDICALE PRESTATE

Prof.Dr.Gafencu Mihai – director  medical - preşedinte

SL Dr.Stroescu Ramona – medic

Prof.Dr.Boia Eugen Sorin – sef sectie

Prof.Dr.Nussbaum Laura – sef sectie

Prof.Dr.Boia Marioara – sef sectie

Dr.Cucui Cozma Cosmina – sef sectie

Dr.Popescu Ileana – sef laborator

Conf.Dr.Horhat Florin – sef laborator

Dr.Pacurar Mariana – sef laborator

Farm.Sorin Constantin - Farmacist

COMISIA DE ANALIZA A REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE PRACTICA MEDICALA

SL.DR.MARCOVICI TAMARA – SECTIA CLINICA PEDIATRIE I

CONF.DR.ARGHIRESCU SMARANDA SECTIA CLINICA PEDIATRIE II

PROF.DR.MARGINEAN OTILIA - SECTIA CLINICA PEDIATRIE III

PROF.DR.DOROS GABRIELA - SECTIA CLINICA PEDIATRIE IV

SL. DR.STROESCU RAMONA – STATIE HEMODIALIZA

PROF.DR.BOIA EUGEN SORIN - SECTIA CLINICA CHIRURGIE PEDIATRICA

PROF.DR.POPOIU MARIUS CALIN - SECTIA CLINICA ORTOPEDIE PEDIATRICA

PROF.DR. BOIA MARIOARA - SECTIA CLINICA NEONATOLOGIE-PREMATURI

DR.CUCUI COZMA COSMINA – SECTIA CLINCA ATI

PROF.DR.NUSSBAUM LAURA – SECTIA CLINICA PSIHIATRIE PEDIATRICA

DR.CORCHES AXINIA SECTIA CLINICA NEUROLOGIE PEDIATRICA

DR.PACURAR MARIANA - LABORATOR DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

CONF.DR.HORHAT FLORIN – LABORATOR CLINIC ANALIZE MEDICALE

DR.ALINA BABEU - UPU

DR.POPESCU ILEANA – SECTIA CLINICA DE PNEUMOLOGIE

DR.BOLOG CARMENCITA – SECTIA CLINICA PEDIATRIE V

DR.NUSSBAUM LILIANA - CSM

DR.KEMPER CARMEN - CPIAAM

DR.ILIE RODICA – SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

DR.JURJ ADRIAN - UTS

FARM.CONSTANTIN SORIN – FARMACIE

DR.CARAION BUZDEA CONSTANTIN - RMC

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE INFECTIEI MEDICALE

Prof.Dr.Gafencu Mihai – director medical

As.Nicolau Daniela- director de ingrijiri

Dr.Blescun Amelia – medic primar boli infectioase - medic responsabil de politica de utilizare a antibioticelor

Farm.Sorin Constantin – farmacist sef

Conf.Dr. Horhat Florin – sef Laborator analize medicale

Medici sef de sectie:

SL.Dr.Tamara Marcovici-sef sectie

Conf.Dr.Smaranda Arghirescu-sef sectie

Prof.Dr.Otilia Marginean-sef sectie

Prof.Dr.Gabriela Doros-sef sectie

Dr.Cosmina Cucui Cozma-sef sectie

Prof.Dr.Eugen Sorin Boia-sef sectie

Prof.Dr.Calin Popoiu-sef sectie

Prof.Dr.Marioara Boia-sef sectie

Prof.Dr.Laura Nussbaum-sef sectie

Dr.Axinia Corches-sef sectie

Dr.Carmencita Bolog-sef sectie

Dr.Ileana Popescu-sef sectie

Dr.Alina Babeu-sef UPU

Dr.Liliana Nussbaum-sef CSM

SL Dr.Stroescu Ramona-medic Statie Hemodializa

Dr.Mariana Pacurar-sef Laborator Radiologie si Imagistica medicala

Dr.Rodica Ilie-sef serviciu Anatomie patologica

Dr.Jurj Adrian-coordonator UTS

Ec.Cristian Martin-director  financiar contabil

Dr.Constantin Caraion-RMC

COMISIA MULTIDISCIPLINARA

Prof.dr.Mihai Gafencu-director medical

SL.Dr.Tamara Marcovici-sef sectie

Conf.Dr.Smaranda Arghirescu-sef sectie

Prof.Dr.Otilia Marginean-sef sectie

Prof.Dr.Gabriela Doros-sef sectie

Dr.Cosmina Cucui Cozma-sef sectie

Prof.Dr.Eugen Sorin Boia-sef sectie

Prof.Dr.Calin Popoiu-sef sectie

Prof.Dr.Marioara Boia-sef sectie

Prof.Dr.Laura Nussbaum-sef sectie

Dr.Axinia Corches-sef sectie

Dr.Carmencita Bolog-sef sectie

Dr.Ileana Popescu-sef sectie

 

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII (RMC)

Dr. Caraion Buzdea Constantin – medic primar specialitatea management sanitar, coordonator al Compartimentului de Management al Calitatii Servicilor Medicale.

COMISIA DE DISCIPLINĂ

Presedinte Prof.Dr.Gafencu Mihai – director medical - membru titular

Nicolau Daniela – director ingrijiri - membru titular

Andrei Ghe.Zeno - medic primar - membru titular

Cohert Gabriela – sef serviciu RUNOS - membru titular        

Diana Humita -Cabinet de Avocat Bot Calin - membru titular

Dana Lazaroviciu – inginer SSM si PSI  - secretar    

Calin Bot-Cabinet de Avocat Bot Calin - membru supleant   

Pacurar Mariana – medic primar - membru supleant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

COMISIA DE BIOCIDE SI MATERIALE SANITARE

Dna Kemper Carmen  Ana– comp. SPLIAAM – preşedinte

Dna As. Nicolau Daniela – director ingrijiri

Dna As.Golban Eugenia. – asistentă şefă secţia chirurgie

Dna As.Dumitra Livia.– asistentă şefă secţia pediatrie

Dna As.Mihoc Nina. – asistenta sefa ATI

Dna Ec.Beleiu Adriana – serviciul achizitii publice

COMISIA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Ec.Cohert Gabriela – sef serviciu RUNOS - presedinte

Prof.Dr.Gafencu Mihai - director  medical – vicepreşedinte

Ec. Martin Cristian Alexandru  – director financiar – contabil 

As.Nicolau Daniela – director ingrijiri

SL.Dr.Tamara Marcovici-sef sectie

Conf.Dr.Smaranda Arghirescu-sef sectie

Prof.Dr.Otilia Marginean-sef sectie

Prof.Dr.Gabriela Doros-sef sectie

Prof.Dr.Mihai Gafencu-medic coordonator

Dr.Cosmina Cucui Cozma-sef sectie

Prof.Dr.Eugen Sorin Boia-sef sectie

Prof.Dr.Calin Popoiu-sef sectie

Prof.Dr.Marioara Boia-sef sectie

Prof.Dr.Laura Nussbaum-sef sectie

Dr.Axinia Corches-sef sectie

Dr.Carmencita Bolog-sef sectie

Dr.Ileana Popescu-sef sectie

Dr.Alina Babeu-sef UPU

Dr.Liliana Nussbaum-sef CSM

Dr.Mariana Pacurar-sef Laborator Radiologie si Imagistica medicala

Conf.Dr.Horhat Florin-sef Laborator Analize Medicale

Dr.Rodica Ilie-sef serviciu Anatomie patologica

Dr.Jurj Adrian - medic coordonator  

Dr.Kemper Carmen Ana – medic coordonator

Farm.Constantin Sorin – farmacist sef

dr.Caraion Buzdea Constantin-RMC

ing.Liculescu Ana – sef serviciu

ec.Gosa Carmen – sef serviciu