Drepturile şi obligaţiile pacienţilor

Dreptul la informare asupra asistenţei medicale:

 • dreptul de a fi informaţi asupra serviciilor şi metodelor terapeutice de care au nevoie şi de posibilitatea spitalului de a le oferi
 • dreptul la adresabilitate liberă la asistenta medicala, conform perevederilor legale
 • dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură servicii de sănătate
 • dreptul de a fi informat asupr facilităţilor de care dispune spitalul pentru asistenţa personală, siguranţa şi confortul său
 • dreptul să fie informaţi (pacientul sau persoanele cele mai apropiate) asupra bolii şi asupra evoluţiei, în scopul asigurării eficienţei tratammentului aplicat

Dreptul la îngrijire, ce include:

 • dreptul să fie însoţiţi de infirmieri, dacă sunt în stare gravă sau netransportabili (pe brancard sau cu cărucior) în cadrul secţiei cât şi în cadrul altor compartimentele, în raport cu prevederile medicului curant; pacientul valid va merge la explorările de pe alte secţii, însoţit de personalul sanitar
 • dreptul să fie se asigure o ambianţă plăcută, o alimentaţie corespunzătore afecţiunii atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, precum şi o servire a mesei în condiţii de igienă
 • dreptul să fie ajutat de infirmier să se alimenteze în condiţii igienice corespunzătoare, cu respectarea dietei prescrise de medicul curant
 • dreptul să fie ajutat să-şi facă toaleta zinică în funcţie de starea sa de validiate
 • dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice
 • respectarea percepţiilor în privinţa bolii, îngrijirii şi tratamentului
 • dreptul de a lua decizii referitoare la îngrijirea lor în cunoştinţă de cauză, împreună cu personalul medical
 • dreptul de a avea în apropiere şi de a participa la îngrijirea lor un aparţinător (o rudă sau o persoană apropiată) pe durata spitalizării
 • dreptul de a avea acces la informaţiile de natură medicală legate de persoana lor prin intermediul persoanelor din echipa medicală şi a biletului de externare
 • dreptul de a fi informat în legătură cu starea sănătăţii lui, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi prognoza afecţiunii
 • dreptul de a primi informaţii într-o maneiră adecvată capacităţii lui de înţelegere; în cazul cetăţenilor străini, aceştia au dreptul de a primi informaţii într-o limbă oficială sau prin intermediul unui traducător dacă nu cunosc limba oficială
 • dreptul de a exprima liber opiniile cu privire la îngrijirile acordate în spital 
 •  dreptul de a i se efectua în cel mai scurt timp investigaţiile pentru precizarea diagnosticului şi aplicarea tratamentului medical complet (curativ, precum şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat în rapot cu starea bolnavului, natura şi stadiul evolutiv al bolii

Dreptul la intimitatea şi confidenţialitatea tuturor infromaţiilor persoanale şi medicale:

 • informaţiile medicale şi identiatea pacientului sunt accesibile numai persoanelor care îl îngrijesc în mod nemijlocit
 • informaţiile confidenţiale sunt divulgate cu consimtământul expres al pacientului sau în cazul cercetărilor penale

Dreptul de a fi informat cu privire la relaţia pacient-spital:

 • dreptul de a fi informat cu privire la reglementările legale, inclusiv asupra tarifelor practicate pentru servicii
 • dreptul sa le fie respectate credinţele, convingerile morale, culturale şi religioase
 • dreptul să fie trataţi cu atenţie, consideraţie şi profesionalism

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal:

 • dreptul pacientului de a fi informat de către Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Louis Țurcanu”, în calitate de operator de date cu caracter personal, cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
 • obligația Operatorului de a respecta drepturile persoanelor vizate prevăzute de Cap. III al Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • Mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” regăsiți pe site-ul instituției www.spital-copii-timisoara.ro la secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal.
 • Pacienţii au dreptul de a li se examina şi rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă şi de a fi informaţi asupra rezultatului.

OBLIGATIILE PACIENTILOR

 • să respecte condiţiile de disciplină ale spitalului
 • să folosească cu grijă bunurile ce îi sunt puse la dispoziţie, orice degradare fiind supusă regulilor de drept civil
 • să respecte şi să păstreze starea de curăţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.
 • să asigurea păstrarea lenjeriei de spital primită (pijama, halat)
 • să respecte prescripţiile medicului curant
 • să semnaleze asistentei şefe sau medicului şef de secţie orice deficienţă intervenită pe parcursul internării sale, în legătură cu nerespectarea drepturilor ca pacient
 • să nu depoziteze alimente primite de la familie (aparţinători) în noptiere sau pe pervazurile ferestrelor salonului
 • să nu arunce pe geamurile salonului nici un obiect (aliment, gunoi, etc.)
 • să nu fumeze în incinta spitalului
 • să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice în spital
 • să poarte echipamentul de spital şi să nu părăsească incinta spitalului în această ţinută
 • să respecte regimul alimentar indicat de medic
 • să respecte programul de vizită pentru a nu perturba desfăşurarea activităţii medicale
 • să păstreze curăţenia în rezervă şi spaţii comune
 • să se adreseze în mod civilizat personalului medico-sanitar

În cadrul spitalului se interzice producerea de orice zgomote, de orice natură, care pot produce disconfort pacienţilor internaţi.