Documente necesare

  1. Bilet trimitere de la medicul de familie / bilet de internare de la medicul specialist
  2. Carte de identitate / certificat de nastere
  3. Bilet de externare pentru pacienti anterior internati
  4. Scrisoare medicala pentru pacientii tratati ambulatoriu
  5. Orice act ce ar putea fi semnificativ pentru evaluarea starii de sanatate a pacientului in momentul prezentarii la medicul specialist (radiografii anterioare, rezultate analize, carnet vaccinari, bilete de externare anterioare, etc.)

Criterii de internare si externare

a) nastere;
b) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicală continua;
c) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
d) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil, necesita izolare sau internare obligatorie pentru bolnavii psihici prevazuti la art.105, 113 şi 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale;
e) alte situatii bine justificate.

Planificarea internarilor pacientilor cu afectiuni cronice

Internarea este modalitatea prin care pacientul cu o anumita afectiune stabilita la camera de garda, prin urgenta sau in ambulatoriu, dupa consultatie este admis in sectia cu paturi. Nu fac obiectul acestei informari urgentele medico-chirurgicale.
Pacientul care nu prezinta urgente medico-chirurgicale, dar care necesita spitalizare, se poate interna in sectiile/ compartimentele din cadrul spitalului prin programare. La nivelul fiecarei sectii/compartiment/cabinet din cadrul spitalul exista un registru programare la internare a pacientilor cronici.

Medicii Sefi / coordonatori de sectie / compartiment stabilesc in functie de numarul de paturi si de dinamica internarilor/externarilor pacientilor care reprezinta urgente medico-chirurgicale numarul de bolnavi care pot fi internati pe zi ,prin programare.
Se tine cont de faptul ca fiecare sectie/compartiment are obligatia de a asigura un numar de paturi libere intre 5 si 10% din numarul total de paturi din sectia respectiva pentru urgente. Criteriile de prioritate pentru accesul la serviciile medicale oferite prin internarea programata:

  • starea clinica a pacientului;
  • distanta dintre locuinta si spital;
  • existenta sau nu a apartinatorilor.