SERVICII OFERITE

Tipurile de servicii oferite de spitalul nostru

* pentru pacientii care necesită internare pentru urgenţe medico - chirurgicale, boli acute, cronice şi cei a căror afecţiuni pot fi tratate prin spitalizare de zi.

DOCUMENTE NECESARE

Prezentati-va la internare cu documentele necesare

* adresaţi-vă medicului de familie sau medicului specialist pentru a obţine biletul de trimitere.

CHIRURGIE LAPAROSCOPICA

Incepand cu anul 2012, achizitionarea unui sistem de laparoscopie modern, a facut posibila practicarea interventiilor chirurgicale minim invazive (laparoscopie, toracoscopie) in Clinica de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”. Posibilitatea acestui tip de tratament asigura rezultatele bune in conditii de confort, suferinta si spitalizare minima.

LASER CHIRURGICAL

Cu sprijinul Rotary Timisoara si a Fundatiei Sensiblu in anul 2011 a fost achizitionat in cadrul Clinicii de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica a spitalului nostru un laser chirurgical cu CO2 de inalta performanta. Avest laser isi gaseste utilitatea intr-o gama larga de interventii chirurgicale, de la cele ale chirurgiei plastice la ORL, ginecologie, dermatologie, chirurgie generala.

Protectia datelor personale


Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

 
În cursul furnizării serviciilor medicale, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu" Timisoara, are acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor/apartinatorilor si angajatilor.
Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
Astfel, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii .Louis Turcanu" Timisoara, În calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:
În cazul pacienţilor: În scopul Îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv În scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;
în cazul angajatilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate .
În vederea Îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii .Louis Turcanu" Timisoara poate prelucra date cu caracter personal inclusiv În scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru Îmbunătăţirea calităţii asistentei medicale acordate populaţiei şi În scopuri statistice. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii .Louis Ţurcanu" Timisoara este principalul furnizor de servicii medicale cu profil pediatric din zona de vest a României. Este un spital cu tradiţie, Înfiinţat În anul 1903 şi având o activitate profesionala diversificata ce acoperă toată gama specialităţilor pediatrice, nu pot fi efectuate in clinicile specializate pentru adulti. Conform Ordinului nr. 1085/2012 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara a fost desemnat ca Spital Clinic Regional de Urgenta cu nivel de competenta I B si este nominalizata ca Unitate Functionala Regionala de Urgenta ce face parte din Centrul Regional de Urgenta Timisoara. Conform Ordinului nr.91/31.01 .2012.Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu " Timisoara a fost clasificat in functie de competenta in categoria I M. Conform Ordinului nr.380/14.07.2016 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara a fost incadrat in categoria "nivel acreditat" de catre ANMCS.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu" Timisoara localizat În judeţul Timiş , oraşul Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr.2, aflat sub conducerea managerului DR.ADAM OVIDIU şi al echipei manageriale, În acord cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 vă asigurăm că În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cucaracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), spitalul nostru administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.
Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparţinători (în cazul pacienţilor).Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi În funcţionarea instituţiilor medicale, precum şi organizării şi furnizării serviciilor medicale.
Spitalul nu va prelucra datele personale decât În măsura În care acest demers este necesar Îndeplinirii obiectului principal de activitate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată, dvs. aveţi dreptul de a va retrage consimţământul În orice moment În formă scrisă, adresată Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii LouisŢurcanu" Timisoara.
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Ofiţerului privind protecţia datelor cu caracter personal/Responsabilului de protecţia datelor din cadrul spitalului, doamnul ing.Anton Stefan cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email: dpo@spitalcopiitm.ro 1 la următoarea adresa de corespondenţă judeţul Timiş, oraşul Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 2, cod postal 300011.

Notă informativă privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video la sediul Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu Timisoara