Regulamente

Prezenţa persoanelor străine in Spital reprezintă un mare risc epidemiologic, impiedică buna desfăşurare a ingrijirii bolnavilor şi de multe ori are drept consecinţă agravarea bolii.
 
Mamele internate ca insoţitoare ale copiilor, trebuie să respecte urmatoarele:
 • Mamele, cu copii internati cu varsta peste 3 ani, au obligaţia să achite 20 RON pentru fiecare zi de spitalizare ;
 • Se vor supune la nevoie, igienizarii si deparazitarii la internare , inclusiv a copilului şi voR depune bagajele la garderoba secţiei/spital ;
 • In salon vor urca cu copiii in pijama, mama in halatul pentru mame şi doar cu lucrurile de strictă necesitate
 • Să păstreze ordine şi curăţenie În saloane şi grupuri sanitare ;
 • Rufele copiilor nu se vor spăla şi usca În salon ci la spălătorie
 • Să asigure o stare de igienă perfectă atat lor cât şi copiilor ;
 • Să respecte cu stricteţe prescripţiile de alimentaţie şi medicaţie precum şi orarul de administrare.
 • Să nu păstreze alimente În saloane (alimentele se păstrează doar În frigider, nu În noptiere sau pe geamuri).
 • Să nu păstreze biberoanele În saloane după terminarea alimentaţiei sugarilor.
 • Să respecte orarul de odihnă al copiilor:
 • Orele 13 -15 - odihna de dupa pranz
 • Orele 22 - 6 - odihna de noapte
 • Să se comporte decent şi corect faţă de personalul medico-sanitar, faţă de bolnavi şi faţă de celelalte mame internate.
 • Să nu lase copiii nesupravegheaţi.
 • Să nu deterioreze inventarul moale, mobilierul, obiectele sanitare , etc. - in caz contrar vor plăti daunele.
 • Să colecteze gunoiul in mod selectiv respectănd indicatoarele de pe recipientele dispuse pe coridoare .
 • Este interzisă fotografierea şi filmarea copiilor În spital.
 • FUMATUL ESTE INTERZIS - nerespectarea Legii 15/2016, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 la 500 lei. Conducerea unităţii va imputa amenda contravenţională aplicată instituţiei , persoanelor fizice care nu respectă prevederile legale.
 • Având În vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 46/2003 şi Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, se impune ca Însoţitorii/aparţinătorii pacienţilor, pe timpul efectuării vizitei de către personalul medico-sanitar, la solicitarea medicului curant/medicului sef de secţie , să părăsească salonul pentru a putea respecta confidenţialitatea actului medical.
   
Nerespectarea acestor prevederi atrage externarea mamei însoţitoare!

Tipul de informații ce se pot comunica telefonic aparținătorilor despre pacienții internați

Medici

1. Atunci cand medicul curant are o relație de comunicare prestabilită  cu aparținătorii pacientului internat și acordul pacientului pentru oferirea de informații aparținătorilor, notat in FOCG (nr. Contact telefon – nume, prenume  persoană desemnată de pacient pentru informații personale):

-       Informații precise despre evoluție/diagnostic/tratament

-       Momentul externării

-       Posibile transferuri în alte secții

-       Degradarea stării de sănătate a pacientului

-       Se pot comuinica date despre transferul pacientilor in alte spitale

-       Despre deces

2. Atunci când pacientul nu si-a dat acordul pentru informații oferite aparținătorilor:

-       Info. (telefonice) despre degradarea stării de sănătate a pacientului

-       Despre posibile transferuri in alte secții ale spitalului decât în cea în care a fost internat inițial pacientul

-       Despre decesul pacientului

Asistenți medicali

A.       Atunci când există acordul pacientului pentru informații oferite aparținătorilor (Nume/prenume + telefon urgență):

-       Despre momentul externării

-       Degradarea stării de sănătate a pacientului

-       Informații notificate de medical currant, notate în FOCG (eventuale  necesități suplimentare decât cele posibil a fi oferite de către spital,  necesitatea de a efectua investigații în alt serviciu medical, etc)

-       Despre decesul pacientilor

-       Informații solicitate de pacient a fi transmise aparținătorilor

B.       Atunci când nu există acordul pacienților privind oferirea de informații apartinătorilor (nume, prenume, nr de tel urgență al aparținătorului):

-       transferul in altă unitate medical sau altesecții ale spitalului decât în cea în care a fost internat inițial pacientul.