• Spital încadrat în
  categoria 1M

  Clasificare

Regulamente

Prezenţa persoanelor străine in Spital reprezintă un mare risc epidemiologic, impiedică buna desfăşurare a ingrijirii bolnavilor şi de multe ori are drept consecinţă agravarea bolii.
 
Mamele internate ca insoţitoare ale copiilor, trebuie să respecte urmatoarele:
 • Mamele, cu copii internati cu varsta peste 3 ani, au obligaţia să achite 20 RON pentru fiecare zi de spitalizare ;
 • Se vor supune la nevoie, igienizarii si deparazitarii la internare , inclusiv a copilului şi voR depune bagajele la garderoba secţiei/spital ;
 • In salon vor urca cu copiii in pijama, mama in halatul pentru mame şi doar cu lucrurile de strictă necesitate
 • Să păstreze ordine şi curăţenie În saloane şi grupuri sanitare ;
 • Rufele copiilor nu se vor spăla şi usca În salon ci la spălătorie
 • Să asigure o stare de igienă perfectă atat lor cât şi copiilor ;
 • Să respecte cu stricteţe prescripţiile de alimentaţie şi medicaţie precum şi orarul de administrare.
 • Să nu păstreze alimente În saloane (alimentele se păstrează doar În frigider, nu În noptiere sau pe geamuri).
 • Să nu păstreze biberoanele În saloane după terminarea alimentaţiei sugarilor.
 • Să respecte orarul de odihnă al copiilor:
 • Orele 13 -15 - odihna de dupa pranz
 • Orele 22 - 6 - odihna de noapte
 • Să se comporte decent şi corect faţă de personalul medico-sanitar, faţă de bolnavi şi faţă de celelalte mame internate.
 • Să nu lase copiii nesupravegheaţi.
 • Să nu deterioreze inventarul moale, mobilierul, obiectele sanitare , etc. - in caz contrar vor plăti daunele.
 • Să colecteze gunoiul in mod selectiv respectănd indicatoarele de pe recipientele dispuse pe coridoare .
 • Este interzisă fotografierea şi filmarea copiilor În spital.
 • FUMATUL ESTE INTERZIS - nerespectarea Legii 15/2016, se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 la 500 lei. Conducerea unităţii va imputa amenda contravenţională aplicată instituţiei , persoanelor fizice care nu respectă prevederile legale.
 • Având În vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 46/2003 şi Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, se impune ca Însoţitorii/aparţinătorii pacienţilor, pe timpul efectuării vizitei de către personalul medico-sanitar, la solicitarea medicului curant/medicului sef de secţie , să părăsească salonul pentru a putea respecta confidenţialitatea actului medical.
   
Nerespectarea acestor prevederi atrage externarea mamei însoţitoare!